Wethouder wil onderzoek naar staat platanen Kruispoort 

STEENBERGEN – Als het aan de bewoners van de Kruispoort ligt, worden de platanen aan de overzijde van hun woningen nog liever vandaag dan morgen gekapt. Het voorstel van wethouder Cors Zijlmans om in samenspraak met hen op korte termijn een onderzoek naar de staat van de bomen uit voeren, wezen zij dan ook van de hand tijdens de oordeelsvormende vergadering van de gemeente Steenbergen op woensdag 10 mei.

“Wij zijn allemaal liefhebbers van natuur en bomen,” betoogde Jan Peeters, woordvoerder namen de bewoners, “maar hier gaat het om onze veiligheid. Er is geen ruimte meer voor een andere keuze dan kap.”

De staat en de vermeende onveiligheid van de bomen is al twintig jaar onderwerp van discussie tussen bewoners en de gemeente. Hij werd echter urgent nadat in maart van dit jaar de kastanjes aan de andere kant van de kerkmuur plotsklaps gerooid moesten worden. Volgens de briefschrijvers wordt het fundament van de platanen sindsdien bedreigd door het regenwater dat nu vrijelijk langs het wortelstelsel vloeit. Ook de wind heeft door het verdwijnen van de kastanjes veel meer vat op de kroon. Bovendien, zo beweren zij aan de hand van een inventarisatie uit 2012, verkeren de bomen in slechte staat.

Veiligheid in gevaar

Dit laatste is volgens wethouder Zijlmans niet aan de orde: “De bomen zijn niet ziek of slecht. Ze moeten wel sterk gesnoeid worden om de takvorming aan de kant waar voorheen de kastanjes stonden, te bevorderen. Ik zou graag op zeer korte termijn een onderzoek opzetten, samen met de bewoners, om de staat van de bomen te bepalen.”

Namens de bewoners toonde Peeters zich niet enthousiast over het idee. “Als er al een onderzoek zou moeten komen, dan moet dat gericht zijn op de veiligheid en niet op de kwaliteit van de bomen. Volgens ons is onze veiligheid nú in gevaar.”

Angstgevoel

De Kruispoorters worden hierin gesteund door de fracties van Steenbergen Anders en de Volkspartij die al meerdere malen aandacht vroeg voor de situatie aan de Kruispoort. Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij,  was teleurgesteld over het antwoord van de wethouder. “Er heerst een angstgevoel onder de bewoners van de Kruispoort. Het zijn mensen net als u en ik die gewoon in een veilige straat willen wonen. Het kan toch niet zo zijn dat de belangen van bomen en dieren prevaleren boven dat van onze inwoners?” 

Lambers kondigde aan dat zijn partij tijdens de besluitvormende vergadering van 1 juni een motie indient waarmee het college opgedragen wordt de eeuwoude platanen te rooien.