VVD stelt vragen over omleidingen

STEENBERGEN – De fractie van de VVD afdeling Steenbergen stelt het college vragen over de vele wegomleidingen in en om de kern Steenbergen als gevolg van wegwerkzaamheden en evenementen. Doordat er regelmatig op meerdere locaties in de gemeente Steenbergen omleidingen zijn, neemt de verkeersdruk op wegen die daar niet voor geschikt zijn buitensporig toe. Ook bij de communicatie rond dergelijke projecten stelt de VVD vraagtekens.

Als voorbeeld noemt de fractie onder meer het weekend waarin het NK Wielrennen de kern Steenbergen aandeed. De karavaan van het NK Wielrennen trok door de Krommeweg en de Molenweg terwijl de Rondweg Oost was afgesloten voor het verkeer. Hierdoor was het met name voor landbouw- en fietsverkeer dat geen gebruik kan maken van de omleiding via de A4 lastig om een alternatieve route te kiezen.

Geen alternatieve route

Ook op woensdag 11 juli deed zich een soortgelijke situatie voor toen op de Molenweg werd gewerkt met freesmachines en vrachtwagens met asfalt. “Op dat moment was de Rondweg Oost in noordelijke richting nog volledig afgesloten waardoor veel verkeer gebruik maakte van de Molenweg.”

Een dag later was het weer raak toen de rotonde bij garagebedrijf Cuelenaere werd afgesloten. “Gemotoriseerd verkeer vanuit de richting Rotterdam werd er pas op de rotonde aan de Steenbergseweg bij Dinteloord door een verkeersregelaar op gewezen dat het om moest rijden via de A4. Duidelijke bebording was niet geplaatst, waardoor het tijdig kiezen van een alternatieve route niet mogelijk was.” Voor landbouwverkeer was er zelfs helemaal geen alternatieve route aangeduid.

Verbetering

De VVD is van mening dat de planning en de communicatie met weggebruikers en inwoners onzorgvuldig is verlopen en vraagt het college om verbetering voor de toekomst. Het zou daarbij gebruik kunnen maken van bestaande kanalen zoals haalmeeruitdeweg.nl, TomTom Traffic en Google Maps.