Vragen Gewoon Lokaal! over brand varkensstal

STEENBERGEN/KRUISLAND – Gewoon Lokaal! heeft aan B en W schriftelijke vragen gesteld over de brand in Kruisland waarbij afgelopen vrijdag 2000 varkens omkwamen. De partij wil onder meer van het college weten of de betreffende stallen wel aan de geldende brandweervoorschriften voldeden.

,,Hoe is het aantal van 2000 omgekomen varkens bepaald?'', luidt de eerste vraag van Gewoon Lokaal!

,,Uit berichten blijkt dat alle aanwezige varkens zijn omgekomen; in de twee stallen waren volgens onze gegevens echter 2688 ‘dierplaatsen,'' schrijf Jan Veraart namens de fractie aan burgemeester en wethouders.

Ook vraagt hij wanneer er voor het laatst een calamiteitenoefening heeft plaatsgevonden bij de fokkerij aan de Kleine Bolspolder, of er een functionerende sprinklerinstallatie aanwezig was, of er vluchtwegen voor de varkens waren (en zo nee, waarom niet?), of het overlijden van de varkens door een dierenarts is vastgesteld en of er deskundigen zijn ingeschakeld om gewonde dieren uit hun lijden te verlossen.

Verder wil Gewoon Lokaal! van het college weten of er in de brandweervoorschriften van onze gemeente onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds opstallen waar louter roerende goederen worden opgeslagen en anderzijds opstallen waar levende dieren worden gehouden. 

,,Zo ja, wat houdt dat onderscheid precies in? Zo niet, is het in Steenbergen dan zo geregeld dat het kennelijk niet uitmaakt of een schuur gevuld met stro of caravans uitbrandt, dan wel of een schuur is gevuld met 2000 levende varkens? Welke kwalificatie geeft u hieraan?''

Tot slot vraagt de grootste coalitiepartij of B en W bereid zijn bij het verlenen van vergunningen en planologische medewerking voortaan nadere eisen te stellen, waardoor dieren bij calamiteiten zoals deze gebruik kunnen maken van een vluchtroute, alsook om de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie verplicht te stellen.

Dankzij het kordate optreden van met name de vrijwillige brandweer van Kruisland, die voorkwam dat de vuurzee oversloeg naar andere stallen, werd overigens het leven van 6000 varkens gespaard bij de brand.