Vos wil vooral met nieuwe raad aan toekomst werken

STEENBERGEN – ,,Ik ben een man van het harmonie-model, niet van conflicten. Maar als het moet kan ik hard zijn en doorbijten.’’ Beide kwalificaties zullen waarnemend burgemeester Joseph Vos ongetwijfeld goed van pas komen bij het ‘normaliseren’ van de bestuurlijke verhoudingen in de gemeente Steenbergen, waarvoor hij minstens de tijd nodig denkt te hebben totdat – na de verkiezingen van 19 maart – de coalitiebesprekingen en de collegevorming zijn afgerond.

In de loop van deze week gaat Vos in eerste instantie met de zittende wethouders en raadsleden in gesprek treden, om te horen hoe het volgens hen allemaal zover is gekomen dat Commissaris van de Koning Wim van de Donk zich vlak voor Kerst genoodzaakt zag burgemeester Saskia Bolten met verlof te sturen en Vos te benoemen tot haar tijdelijke plaatsvervanger.

Het werken aan toekomstgerichte oplossingen voor de bestuurlijke situatie in Steenbergen – met daarbij de hamvraag of Saskia Bolten al dan niet kan terugkeren op haar post – is het volgende proces, dat hij vooral wil inzetten met de raadsleden die over iets meer dan twee maanden worden gekozen en de (nieuwe) collegeleden die daaruit voortvloeien.

Op voorhand staat vast dat de wethouders Bert van Kesteren (Steenbergen Anders) en Miriam Termeer (VVD) niet terugkeren in B en W. Cor van Geel (CDA) en Leo Heijmans (D66) zijn nog wel ‘beschikbaar’, maar eerst zal duidelijk moeten worden hoeveel zetels de zeven deelnemende politieke partijen weten te bemachtigen en tot welke samenwerking de verkiezingsuitslag leidt.

'De brokken mogen niet nog groter worden'

In afwachting daarvan hoopt Vos sturing te kunnen geven aan een ‘zo open mogelijk proces’, vertelde hij vanmiddag desgevraagd tijdens een nader kennismakingsgesprek met de pers. ,,De brokken mogen niet nog groter worden. Het is in eenieders belang dat het proces goed verloopt, ik hoop dat iedereen dat onderkent. Je hebt het over waardevolle mensen, die zich niet in het openbaar kunnen verdedigen. Het is ook mijn taak om hun belangen te beschermen.''

Of het onderzoeksrapport over de bestuurscrisis op korte termijn openbaar wordt gemaakt, valt wat hem betreft dus nog te bezien. Daarin werd aangestuurd op het vertrek van gemeentesecretaris Ans Leloux. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van B en W. ,,Zolang het college geen behoefte heeft om vergaande maatregelen te treffen tegen de directeur, blijft die in functie,'' aldus Vos.

Nut en noodzaak van een openbaar debat over de kwestie, waarop een raadsmeerderheid ondertussen heeft aangedrongen, wil hij eerst eens nauwgezet bespreken met alle fractievoorzitters.

'Het speelt al jaren en het zit diep, maar wat dan precies?'

Om zich een oordeel te kunnen vormen over de kern van de problematiek, zal Vos onder meer ook met ambtenaren én vertegenwoordigers uit de samenleving gaan praten. ,,De publieke opinie ontstaat niet vanzelf. Ik heb mensen horen zeggen: ‘dit speelt al jaren’ en ‘het zit diep’. Maar wat dat dan precies is, wordt niet echt benoemd.’’

,,Ik wil ook voorkomen dat ik me te snel een mening vorm, maar heb alles wat hierover geschreven is in de media en op internet wel met grote belangstelling gevolgd.’’