Vos twijfelt niet aan steun college en functioneren griffier

STEENBERGEN – De huidige vier wethouders staan achter de conclusies aangaande de bestuurscrisis, zoals waarnemend burgemeester Joseph Vos die verwoord heeft in zijn brief aan Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Dat schrijft Vos in antwoord op vragen van de PvdA, naar aanleiding van de omstreden brief van ‘G. van Boven’.

Vos zegt ook niet te twijfelen aan de loyaliteit en betrouwbaarheid van wethouder Cor van Geel, volgens wie dankzij de brief ‘de waarheid eindelijk naar buiten komt’, zo reageerde hij althans in BNDeStem. Uitspraken die Van Geel, aldus Vos, op eigen verantwoordelijkheid heeft gedaan. ‘Vragen die rechtstreeks zijn gericht tot de betrokken wethouder zijn niet aan mij om te beantwoorden’, stelt Vos.

Verantwoordelijkheid

Hoewel hij gezien alle commotie de gewraakte brief van het zogeheten Raads Informatie Systeem (RIS) van de gemeente heeft laten verwijderen, is de juiste procedure gevolgd en blijft de onbekende schrijver verantwoordelijk voor de inhoud, zo vindt Vos. Door toestemming te geven de brief op een voor iedereen toegankelijke website te (laten) plaatsen, verschuift die verantwoordelijkheid niet, vervolgt Vos zijn reactie aan de PvdA.

De oppositiepartij opperde dat Vos zich schuldig heeft gemaakt aan het verspreiden van geheime, niet te controleren informatie over de bestuurscrisis. ‘Met uw stelling dat Van Boven herkenbare aanhalingen uit geheim verklaarde stukken bevat, verklaart u impliciet dat die aanhalingen een correcte weergave geven van hetgeen in die geheime stukken zou staan. Deze stelling komt geheel voor uw verantwoording’, staat verder onder meer te lezen in de beantwoording van Vos.

Geen blaam

De waarnemend burgemeester betreurt het dat de PvdA ernstige verwijten heeft gemaakt aan het adres van raadsgriffier Lenneke van der Meer, in wie de fractie vorige week het vertrouwen opzegde. Haar treft, volgens Vos, echter geen enkele blaam in de situatie rondom de inmiddels beruchte brief van ‘G. van Boven’, naar wiens ware identiteit Vos geen nader onderzoek in zal stellen.

Morgenavond vanaf 19.30 uur debatteert de raad over de bevindingen en aanbevelingen van Vos over de bestuurscrisis. Doel van de vergadering is, zo laat een woordvoerster van de gemeente desgevraagd weten, om te proberen de discussie over dit dossier af te ronden.