Volkspartij wil verbod op ontgassen van binnenvaartschepen

STEENBERGEN – In de komende gemeenteraadsvergadering dient de Volkspartij een motie in waarbij het college van b en w in actie moet komen om het ontgassen van binnenvaartschepen op het Volkerak en op de Rijn-Schelde verbinding tussen Nieuw-Vossemeer en het Volkerak te verbieden. Elders in Nederland is het volgens de Volkspartij al verboden. Bij het ontgassen komen gevaarlijke stoffen vrij.

Volkspartij geeft in de motie aan dat de vrijkomende stoffen bijzonder schadelijk zijn voor de omwonenden, het milieu en ook de bemanningsleden. ‘Het ontgassen dient te gebeuren via een ontgassingsinstallatie waarmee milieu-verantwoord ontgast kan worden’, zo stelt Dankert Kouwen namens zijn partij. Deze draagt in de motie het college op om in  gesprek te gaan met de rijksoverheid voor een verbod voor de vaartgangen rond de gemeentegrenzen. Er dienen dan ook afspraken gemaakt te worden over hoe gehandhaafd gaat worden.

[ door Peter Vermeulen ]