Volkspartij vraagt college om mening over subsidieconstructie industriegrond

STEENBERGEN – Via artikel 40 vragen wil de fractie van de Volkspartij bij monde van Michel Lambers en Ger de Neve van het college van b en w horen hoe dit denkt over de aankoop van bedrijfsgrond door de Provincie in buurstad Bergen op Zoom. Die grond wordt vervolgens verhuurd aan een in die gemeente gevestigde onderneming. Volkspartij wil van het college horen of dit vindt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie.

Volgens berichtgeving heeft de provincie voor bijna 5 miljoen een terrein van 4,5 hectare aangekocht om het vervolgens te verhuren. De fractie van de Volkspartij vraagt zich af of er sprake is van eerlijke concurrentie en hoe het staat met de samenwerking in regio West-Brabant. Ze vraagt zich af of deze aankoop met de samenwerkende gemeenten is besproken en of door ‘deze subsidieconstructie de economische verhoudingen in de regio niet worden verstoord en de concurrentiepositie van de gemeente Steenbergen wordt benadeeld’. Steenbergen heeft namelijk ook bedrijfsgrond in de aanbieding.

Staatssteun?

De Volkspartij wil van het college horen of de provincie met name in de gemeente Steenbergen ook van plan is om grond aan te kopen. En of er sprake is van een eenmalige actie of van structurele bevoordeling van de gemeente Bergen op Zoom. De fractie wil ook horen of het college van mening is dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun.
Tot slot vraagt de fractie van Volkspartij of het college op de hoogte is van plannen om bedrijven in de Auvergnepolder toe te staan.