Volkspartij stelt vragen over regelgeving rond zwembaden

STEENBERGEN – Namens zijn fractie stelt raadslid Danker Kouwen van de Volkspartij artikel 40-vragen aan het college van burgemeester en wethouders over de regelgeving bij de zwembaden in deze coronatijd. De Volkspartij wil weten wie hierbij het laatste woord heeft.

En de partij wil van het college horen of de regels die thans worden opgedragen aan AquaDintel en De Meermin in lijn zijn met de landelijke regelgeving, wat nu de norm is en als er een verzwaring is waarom dit gebeurt en vanuit welke organisatie deze komt.
Verder heeft de Volkspartij vragen over de financiële gevolgen voor onze gemeentelijke zwembaden en over ‘de communicatie tussen overheden, de zwembaden, de gemeente en de bevolking’.

Door: Peter Vermeulen