Verkeersproblemen op Molenweg en Molendijk in Dinteloord

DINTELOORD –De Molendijk en de Molenweg in Dinteloord delen momenteel meer dan alleen het eerste deel van hun naam. Beide wegen, die in elkaars verlengde liggen, hebben te kampen met verkeersonveilige situaties waarvoor bewoners en politiek de aandacht vragen. 
Het is niet de eerste keer dat met name de Molendijk in het nieuws komt vanwege de verkeersonveilige situatie ter plekke. De afgelopen jaren staat de weg regelmatig op de politieke agenda. Een bevredigende oplossing is echter nog niet gevonden. Een reden daarvoor is mede te vinden in het feit dat er tegengestelde belangen zijn. Aan de ene kant staan er particuliere bewoners en aan de andere kant agrariërs en vrachtverkeer die de weg nodig hebben om op plaats van bedrijfsmatige bestemming te geraken. Door het zwaardere verkeer dat van de weg gebruik moet maken is het lastig om de wegas te versmallen of andere verkeersmaatregelen te treffen. 
Petitie
Op de site petitie24.nl is de Dinteloorder Paul Takken een handtekeningactie begonnen in een poging de Molenweg en de Molendijk af te sluiten voor verkeer. Volgens hem hebben wandelaars, fietsers en bewoners veel overlast van sluipverkeer. Dit is te wijten aan het feit dat de weg te smal is en er te hard wordt gereden. 
Bedreigen en uitschelden
De fractie van D66 Steenbergen heeft inmiddels artikel 40 vragen gesteld aan het college over de verkeersoverlast aan de Molendijk in Dinteloord. Volgens de democraten gaf de afsluiting van het centrum van Dinteloord in 2017 automobilisten de kans om de route van en naar de snelweg via de verkeersluwe Molendiijk te ontdekken. Het woongenot van de bewoners wordt volgens D66 bedreigd door voorbijrazend verkeer en door bestuurders die bewoners bedreigen en uitschelden. De fractie wil van het college antwoord op de vragen en een oplossing voor de situatie. 
Hoogstraat Welberg
D66 heeft ook vragen gesteld over de verkeerssituatie aan de Hoogstraat in Welberg. De straat heeft momenteel te kampen met de nodige verkeersproblemen, onder meer veroorzaakt door wegwerkzaamheden in de aangelegen woonwijk ‘De Landerije’. Daar komt de afsluiting van de Rondweg N259 bij waardoor het aantal verkeersbewegingen in de straat geïntensiveerd is. 
Bovendien is de aansluiting van De Landerij op de Hoogstraat onder de beste omstandigheden al niet ideaal te noemen. De geplande drempel is volgens de fractie onvoldoende om de situatie op te lossen. Het liefst ziet D66 dat er ook nog een spiegel komt waardoor het verkeer beter zicht heeft en dat er vaker verkeerscontroles op het traject plaatsvinden.