Verdergaande ambtelijke samenwerking gemeenten

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen gaat op ambtelijk niveau veel nauwer samenwerken met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Op welke manier dat precies gaat gebeuren wordt de komende tijd nog nader onderzocht. Hierover moeten eind dit jaar besluiten vallen. De inrichting van één ambtelijke organisatie voor de drie gemeenten is hierbij zeker niet uitgesloten en geniet op dit moment zelfs de voorkeur.

De drie gemeenten zijn al geen vreemden van en voor elkaar, integendeel. Op tal van fronten bestaan reeds samenwerkingsverbanden, overigens ook met andere gemeenten in de regio en ook op het bestuurlijke vlak. Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht kennen een gezamenlijke salarisadministratie en het meest concrete voorbeeld van de huidige samenwerking is de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal.

De afgelopen maanden hebben de drie gemeenten onderzoek gedaan naar verdere mogelijkheden om de krachten van hun ambtelijke organisaties te bundelen, met als doel dat deze minder kwetsbaar worden en efficiënter/voordeliger kunnen werken. Dat komt zowel de kwaliteit als de slag- en innovatiekracht van de gemeenten ten goede en daarvan plukken de burgers de vruchten, zo blijkt uit het onderzoek.

Over de meerwaarde van de verdergaande samenwerking bestaat geen twijfel en ook de ‘geesten’ van medewerkers, leidinggevenden en klanten zouden rijp zijn voor een dergelijke ontwikkeling.

Waar het samenvoegen van de ambtenarenkorpsen niet zelden als opmaat naar een herdeling wordt gezien, heeft in ieder geval de gemeente Steenbergen tot nu toe steeds aangegeven op deze manier juist haar zelfstandigheid te willen waarborgen.

Als het daadwerkelijk tot één grote ambtenarenapparaat voor Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht komt, zal de huisvesting wel verspreid blijven over de drie gemeentehuizen. Alternatieven zijn dat één gemeente verantwoordelijk wordt en als leverancier voor de andere twee gaat fungeren, of een verdeling van de verschillende beleidsterreinen over de drie gemeenten.

Het samenwerkingproces moet de komende anderhalf tot twee jaar z’n beslag krijgen.