Vandaag voortzetting opgraving stadsmuur Jacinthaschool

STEENBERGEN – Vandaag wordt meer duidelijk over de fundamenten die zijn blootgelegd tijdens het archeologisch onderzoek aan de Ram van Hagedoornstraat in Steenbergen. SOB Research dat de opgraving uitvoert in samenwerking met de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen was aangenaam verrast dat de muur die zij opgroeven niet uit halverwege de 16e eeuw stamde, maar ouder bleek te zijn. Een aangetroffen splitsing kan er bovendien op duiden dat er ter plekke een poortgebouw heeft gestaan.

Hans Slokkers, schrijver van diverse historische publicaties waaronder het boek ‘Binnen de wallen’ laat in een e-mail aan de redactie van Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl weten dat dat een hoogst onwaarschijnlijke aanname is. “Het is vermoedelijk de aanzet van een hoektoren die deel uitmaakte van een kleinere ommuring van de stad die ergens tussen 1450 en 1480 is aangelegd (15e eeuw). Een poort op deze locatie is het zeker niet aangezien er aan die zijde van de stad de slikken en gorzen van de latere Kruislandpolder lager en deze is pas in 1487 ingepolderd.”

Suggesties dat de muur al uit de 14e eeuw stammen zijn volgens hem ook niet op historische realiteit gefundeerd. “omdat er toen een ommuring of omwalling liep langs de huidige Molenweg in oostelijke richting net voor de huidige Krommenweg tot net achter de huidige Nassaulaan. De stad was toen zo groot omdat de zoutnering binnen de vesten werd gedaan. Rond 1450 viel deze voor Steenbergen belangrijkste inkomstenbron weg en daardoor ook de mogelijkheid om de grote omwalling te onderhouden.”

Volgens hem gaat het om de tweede kleinere ommuring die in de tweede helft van de 15e eeuw werd aangelegd. “De muur komt vanaf de hoek huidige Blauwstraat-Ravelijnstraat, waar inmiddels de nieuwe poort was gemaakt. De knik in de gevonden muurrest gaat in noordelijke richting tot net achter het kerkhof van de NH.Kerk om. De andere “aftakking” is de aanzet van een vierkante muurtoren in dit geval een hoektoren.”

Chris Duijvestijn, secretaris van de Stichting Stadsarcheologie, bevestigt dat de kans dat de conclusie die Slokkers trekt heel goed de correcte kan zijn. “We weten het op dit moment gewoon nog niet. Wij denken zelf dat de muur wat ouder is, maar het zal nog moeten blijken. We hebben houden zelf ook de mogelijkheid open dat het gaat om een toren van het bastion maar anderzijds zijn daar ook weer twijfels over. We weten het gewoon nog niet.”

De opgravingen die vandaag hervat worden, zullen uitkomst moeten brengen. “We kunnen met een dag of twee klaar zijn, maar komen er erg bijzondere zaken boven water dan kan het zo weer veel langer duren.”