’t Ravelijn behaalt opnieuw het predicaat ‘Excellente School’

STEENBERGEN – Deze week kreeg Mavo en voorbereiden MBO-school ’t R@velijn van de onderwijsinspectie te horen dat de school zich opnieuw voor een periode van drie jaar excellente school mag noemen. Drie jaar geleden was dat ook al het geval.

Directeur Huibert de Jonge kreeg het juryrapport maandagochtend uitgereikt van jurylid Mirjam Heemskerk. Daarbij waren ook aanwezig Yvonne Kops – bestuurslid van de Verening Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) en Titus Frankemölle de rector van de scholengroep.

Het predicaat Excellente School is een erkenning voor de buitengewone kwaliteit van de gehele school en alle leerwegen. “Het geeft een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: leraren, schoolleiding, leerlingen, ouders en bestuur”, zo licht het R@velijn toe.

Leerlingen krijgen de ruimte

De jury is van mening dat ’t Ravelijn een helder profiel heeft, dat breed herkenbaar is binnen de school. Heemskerk benadrukte in haar toespraak dat de leerling centraal staat en de school ver gaat in het bieden van maatwerk. De docenten geven de leerlingen ruimte om zelf te bepalen of ze een vak willen versnellen en/of op een hoger niveau willen volgen. Het maatwerk werkt ook andersom, zo heeft de jury kunnen constateren.

Voorbeeldfunctie

Heemskerk zegt onder de indruk te zijn van voortgaande onderwijs ontwikkeling, zij gaf aan dat ’t Ravelijn hierin een voorbeeldfunctie vervult. Voor leerlingen die behoefte hebben aan extra tijd voor een vak wordt een persoonlijk programma opgesteld. De school heeft heel bewust gekozen voor twee onderwijsconcepten: domeinleren en Agora. Dit laatste houdt nog meer rekening met de ontwikkeling van het kind.

Klaarstomen voor de maatschappij

De school wil leerlingen niet alleen klaarstomen voor het eindexamen, maar ook voor de maatschappij. “We willen dat de leerling regisseur is van zijn/haar (school)loopbaan aldus directeuur Huibert de Jonge.

Nog steeds groeiend aantal leerlingen

Zowel ouders als leerlingen kiezen voor deze school voornamelijk voor de sfeer en veiligheid die er heerst. Een sfeer die lijkt voort te komen uit de onderwijskundige aanpak die de school heeft neergezet de afgelopen jaren. De docenten tonen daarbij passie voor de leerling. “De dingen die je wilt, die wijzen ze niet af. Ze zoeken naar oplossingen. Als je iets wilt dan is het niet meteen nee. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden.” aldus een van de bevraagde leerlingen. Daarnaast is de goede kwaliteit die de school levert een positieve indicator. De inspectie beoordeelt ’t Ravelijn op 9 van de 14 indicatoren als goed.
En dat er door ouders en veel leerlingen voor ’t Ravelijn als excellente school gekozen wordt blijkt uit het aantal leerlingen. Hoewel het leerlingenaantal in de regio daalt, groeit het marktaandeel van de school.

Foto: Links op de foto Mirjam Heemskerk-Van der Sprong, jurylid Excellente Scholen met naast haar leerlingen van de school voor mavo en vmbo.