Strijd rond kassenbouw Westland duurt voort

STEENBERGEN – De leden van de ‘Actiegroep tegen meer kassen in en rondom Steenbergen’ hadden gehoopt dat ze met de motie van de PvdA tegen verdere kassenbouw een snelle slag zouden slaan, maar de politiek blijkt wederom onvoorspelbaar. Na het staken van de stemmen in de gemeenteraad vorige maand vanwege gelijke stand, blijkt nu dat het voorstel toch verworpen is. Dat betekent een enorme teleurstelling bij de actiegroep die al duizend handtekeningen heeft opgehaald met als doel het open polderlandschap rondom Steenbergen te behouden. Maar ook onder de gemeenteraadsleden morrelt het, want de partijen zitten niet op één lijn als het gaat om het slaan van de piketpaaltjes voor het gebied.

Na de stemming in de vergadering op 24 september jl. was er enige verwarring over het eindresultaat. Het was negen stemmen voor en negen stemmen tegen, alleen Gewoon Lokaal!-lid Jan Veraart had zich vanwege persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van stemming onthouden. Na het checken van de procedure bij de huisadvocaat van de gemeente en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), blijkt dat de stemming correct is verlopen omdat de raad compleet was. Er ontbreekt dus een meerderheid voor het voorstel om verdere ontwikkeling van het kassengebied tegen te houden.

PvdA: “Volkspartij gebruikt smoesjes”

PvdA’er Nadir Baali is als initiatiefnemer van de motie uiteraard teleurgesteld over de uitkomst. “Al begrijp ik goed dat de motie niet opnieuw in stemming wordt gebracht, dat is nu eenmaal de procedure en die is gecheckt. Maar wat me wel steekt is dat Michel Lambers van de Volkspartij met smoesjes probeert te omzeilen een uitspraak te doen of zijn partij voor of tegen verdere kassenbouw is. Hij blijft zeggen dat als wij nu de structuurvisie aanpassen, we het democratisch proces niet goed doorlopen. Terwijl we als raad op ieder moment de structuurvisie mogen aanpassen. De Volkspartij was altijd tegen verdere kassenbouw dus dit is niet netjes.”

Volkspartij: “Bij volgend verkiezingsprogramma opnieuw bekijken”

Michel Lambers is de afgelopen tijd in gesprek gegaan met de leden van de actiegroep die hem hebben geprobeerd te overtuigen met het advies van een advocaat in de hand. Maar Lambers zegt dat zijn standpunt niet is veranderd en vindt nog steeds dat de motie strookt met het democratisch proces. “Wij gaan niet voor onze beurt praten. Als wij nu besluiten het gebied op slot te gooien voor verdere uitbreiding ontnemen we burgers alle inspraak. En wat betreft de beschuldiging van de PvdA: voor deze periode is gegarandeerd dat er geen kassen bijkomen. Bij het vaststellen van het nieuwe verkiezingsprogramma gaan wij eerst in overleg met onze leden en zullen dan met een standpunt komen met betrekking tot de glastuinbouw in de gemeente Steenbergen.”

Actiegroep boos over gang van zaken

Maarten Hamel, voorzitter van de ‘Actiegroep tegen meer kassen in en rondom Steenbergen’, wordt ondertussen alleen maar bozer en bozer over de gang van zaken. “Iedereen heeft z’n eigen belangen in deze zaak maar die blijven onder de pet. Michel Lambers blijft maar stug volhouden dat hij gelijk heeft en beïnvloedt daarmee ook andere raadsleden. En bij ons worden straks de kassen vlak naast de huizen gebouwd. Enkel alleen om het daarna met winst door te verkopen.” Waar Hamel op doelt als het om beïnvloeding gaat, is de verdeeldheid bij D66 toen de motie in stemming werd gebracht. Fractievoorzitter Tim Huisman stemde voor de motie, en fractiegenoot Ad Theuns tegen. Dat is volgens Theuns in acht jaar tijd pas één keer eerder voorgekomen al zegt hij dat het niet door het betoog van Lambers kwam. “Ik voelde zelf al weinig voor die motie. Die twijfels werden later nog gevoed na contact met enkele partijleden. Ik heb dus mijn eigen gevoel gevolgd. Iets zonder meer op slot gooien is nooit goed. Maar dat de Volkspartij tegen stemde vind ik overigens wel opmerkelijk.”

Lange strijd in plaats van korte

De voorzitter van de actiegroep laat weten de handdoek zeker niet in de ring te zullen gooien na deze tegenslag. “Het wordt een lange strijd in plaats van een korte. We zullen waarschijnlijk een stichting gaan oprichten om alles in goede banen te leiden.”

Nadir Baali hoopt op meer samenwerking binnen de raad over dit onderwerp. “Maar het staat nu op losse schroeven. Meer kassen in onze gemeente moeten we echt niet willen, maar ik voel me nu een beetje een roepende in de woestijn.”