Steenbergse Courant weer een jaartje ouder: 140e jaargang

STEENBERGEN – Afgelopen maandag 30 maart 2020 was de Steenbergse Courant jarig. 139 jaar geleden zorgde P.A.Vermeulen voor de eerste uitgave. En nog steeds wordt de Courant door telgen uit dezelfde familie uitgegeven: de vierde generatie Peter Vermeulen en de vijfde generatie Thiemen Vermeulen. Zij weten zich gesteund door een hecht team medewerkers.

“Reeds lang werd door mij, zoowel als door velen, de wensch gekoesterd, om de Handel- en Neeringdoende Inwoners van Steenbergen en Omstreken de gelegenheid te verschaffen, hun ambacht of hunne zaken, door geschikte publiciteit uit te breiden, en bovendien elke ingezetene op de hoogte te stellen van de tijdsomstandigheid waarin hij zich bevindt”, zo schreef P.A.Vermeulen eind maart 1881.

En feitelijk is er niets veranderd. Ook nu biedt Steenbergse Courant deze gelegenheid. Aangevuld door het online medium KijkopSteenbergen.nl. En ook nu worden bedrijven en organisaties met kennis van zaken ondersteund om er voor te zorgen dat zij hun klanten en doelgroepen bereiken.
Op pagina 3 treft u de voorpagina aan van de eerste Steenbergsche Courant, uitgegeven op woensdag 30 maart 1881. Met de huidige uitgave gaat Steenbergse Courant zijn 140e jaargang in.