Stadlander: ‘Geen enkel instortingsgevaar bij balkons: slechts voorzorgsmaatregel’

STEENBERGEN – Naar aanleiding van een eigenhandig aanvullend onderzoek naar de staat van balkons bij woningen in de Ravelijnstraat, Sint Ontcommerstraat en Stadshillen concludeert woningstichting Stadlander dat deze balkons niet voldoen aan de huidig gestelde normen. Daarom zullen ze vanaf aanstaande maandag onderstut worden. Vervolgens worden maatregelen genomen. Stadlander heeft de betreffende bewoners geinformeerd en bracht het nieuws vervolgens zojuist naar buiten.

Woordvoerder Bert Jansen van woningstichting Stadlander benadrukt dat er geen enkele reden is voor ongerustheid. “Deze woningen zijn zestig jaar geleden gebouwd. Tijdens die bouw is de middenbalk die in het beton is gegoten wat verzakt en het blijkt dat deze niet precies in het midden ligt, zoals volgens de huidige richtlijnen zou moeten. Dit zou ten koste kunnen gaan van het draagvermogen. Uit het feit dat de balkons er nu al zestig jaar hangen en er nooit problemen zijn voorgekomen en omdat blijkt dat er geen aantasting is van de materialen kunnen we rustig stellen dat er geen enkel gevaar is. Maar nu e.e.a. uit onderzoek is geconstateerd, dienen er maatregelen te worden genomen”, vertelt Bert Jansen.

Niet voldoen aan minimumeisen

Hij legt uit dat Stadlander uit eigen beweging een noodzakelijk onderzoek naar de staat van galerij- en balkonvloeren bij galerijflats heeft uitgebreid. “Dat is besloten vanuit onze zorg als goed huisvader. Uit het onderzoek bleek nu dat een aantal woningen en complexen wat dit betreft niet voldoen aan de minimumeisen. Nogmaals er dreigt geen onmiddellijk gevaar, maar er zijn dus wel maatregelen nodig”.

Maandag start het onderstutten

In Steenbergen gaat het om 39 woningen. Tien in de St Ontcommerstraat, 12 in de Ravelijnstraat en 17 in de Stadshillen. Elf woningen zijn eigendom van particuliere eigenaren. Stadlander stelt aan hen voor om ook hun balkons tegelijkertijd en op kosten van de woningcorporatie te onderstempelen. Aanstaande maandag gaat Stadlander daarmee aan de slag. De betrokken bewoners zijn reeds geinformeerd over de situatie, die afgelopen dinsdag bij het bekend worden van de uitslag van het onderzoek duidelijk werd.

tekst en foto's: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl