Spiegelvloot 2 heeft de wind in de zeilen

DINTELOORD – Een primeur tijdens de woonbeurs STBleeft die op zaterdag 17 juni van 10.00 tot 16.00 uur wordt gehouden in het gemeentehuis van Steenbergen. Vanaf die dag kunnen belangstellenden voor het Dinteloordse woningbouwproject Spiegelvloot 2 zich officieel inschrijven voor een van de zesentwintig woningen die verrijzen tussen de Oostgroeneweg en de Witte de Withstraat. Vanmiddag zetten wethouder Petra Lepolder en directeur Gerard van Beek van Zwaluwe Projectontwikkeling de handtekening onder de optieovereenkomst. Gaat de procedure verder volgens plan dan kan in november de eerste paal de grond in.

Het kan verkeren in de bouwwereld. Toen wethouder Petra Lepolder anderhalf jaar geleden haar hanepoot zette onder eenzelfde overeenkomst voor Spiegelvloot 1, was het nog maar de vraag of alle huizen binnen afzienbare tijd verkocht zouden worden. Inmiddels is de woningmarkt dusdanig aangetrokken dat ze niet alleen allemaal verkocht zijn , maar dat er voor Spiegelvloot 2 nu al grote belangstelling is getoond bij de makelaars. De kans groot is dat loting uiteindelijk moet bepalen wie de gelukkige nieuwe huiseigenaren zijn. “Iedereen die zich tijdens de woonbeurs en binnen twee weken daarna inschrijft, wordt gelijkwaardig behandeld,” zegt directeur Van Beek toe.

 Van theorie naar praktijk

De nieuwe vloot bestaat uit zesentwintig woningen; eenentwintig voor de koop en vijf voor de (particuliere) verhuur. In het programma zijn zeven levensloopbestendige woningen opgenomen; Een resultaat van de inspiratiebijeenkomst ‘levensloopbestendig wonen’ die de gemeente Steenbergen eind vorig jaar organiseerde. Doel van die avond was om de behoefte aan levensloopbestendige woningen in kaart te brengen. “Daar hebben we nu het eerste tastbare resultaat van en daar ben ik trots op,” aldus wethouder Lepolder. “De praktijk zal uit moeten wijzen of de theorie klopt, maar ik heb er alle vertrouwen in. Overigens betekent levensloopbestendig niet dat het persé woningen voor senioren zijn; we zien dat er ook bij gezinnen steeds meer vraag naar dit soort type woningen ontstaat.”

Naast levensloopbestendige woningen komen er eengezinswoningen en hoekwoningen. Ook komt er een rijtje sociale huurwoningen dat, zoals het er nu naar uitziet, onder de vlag van Woningstichting Woonkwartier zal varen.

Derde vloot?

Bij een nieuw project hoort een nieuw logo en zodoende zijn de fuchsiaroze vlaggen van Spiegelvloot 1 lichtroze en kwam er een vlaggetje bij. Een mooie symboliek voor een project dat bij de start al de wind in de zeilen heeft. Evenals bij de eerste vloot krijgt iedere type woning de naam van een schip zoals de Batavia, Robijn, Anjelier en Nera. Alle woningen zijn standaard voorzien van zonnepanelen in aanvulling op de reguliere energiebesparende maatregelen.

Voor er gebouwd kan worden moet eerst de bestemmingsplanwijziging van kracht worden. Deze ligt momenteel ter inzage. De procedure kan in november afgerond zijn. Op de vraag of er nog een derde vloot aan het rijtje toegevoegd gaat worden, hielden wethouder en projectontwikkelaar vanmiddag de opties open. “De mogelijkheden liggen er,” aldus Van Beek.

Foto 1 v.l.n.r.: Directeur Zwaluwe Projectontwikkeling Gerard van Beek, wethouder Petra Lepolder en Cor de Heijde, oprichter en algemeen directeur van Zwaluwe.

Foto’s en tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen