Sluiting van kinderopvang de Parkrakkers onafwendbaar

STEENBERGEN – Surplus Kinderopvang uit Etten-Leur ziet zich genoodzaakt om haar kindercentrum aan de Zuidwal in Steenbergen per 1 oktober te sluiten. In de locatie op de hoek met de Van Gaverenlaan zijn kinderdagverblijf De Parkrakkers en buitenschoolse opvang De Snaters gevestigd.

Oorzaak van het besluit is de fors teruglopende vraag naar kinderopvang, die landelijk speelt en zich zeker in Steenbergen en omgeving sterk laat voelen, aldus directeur Berien Laukon.

De afnemende behoefte van ouders aan professionele opvang voor hun kroost heeft alles te maken met de aanhoudende economische recessie en de ‘ontgroening’, oftewel het simpele feit dat er minder kinderen zijn. Bovendien krijgt Steenbergen te maken met een uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen, als gevolg van de bouw van de brede school op Buiten de Veste, zo tekent Laukon aan. ,,Vraag en aanbod raken zodoende steeds verder uit balans.’’

Meer ruimte dan kinderen

,,Wij hebben dit besluit vanzelfsprekend niet van harte genomen, integendeel. Het gaat tenslotte om een erg mooie vestiging, met een prachtige buitenspeeltuin. Het aantal kinderen is nu nog wel redelijk, maar loopt de komende tijd verder terug. We hebben gewoon meer ruimte dan kinderen. In het belang van onze totale organisatie, moeten we de levensvatbaarheid van alle locaties continu goed bekijken. In dit geval kwamen we tot de slotsom dat sluiting helaas onafwendbaar is.’’

Over drie maanden gaat de deur van ‘de Parkrakkers’ op slot. Op 31 december loopt het bestaande huurcontract af met de gemeente Steenbergen, de eigenaar van het gebouw. Directeur Berien Laukon van Surplus Kinderopvang: ,,Die tijd hebben we nodig om een bestemming te vinden voor de inventaris en het pand netjes achter te laten.’’

Voor de circa vijftien medewerkers wordt binnen Surplus, indien mogelijk, een andere werkplek gezocht. Zekerheid daarover hebben de personeelsleden op dit moment nog niet.

Ouders

De betrokken ouders zijn deze week op de hoogte gebracht van de naderende sluiting, voor hen wordt volgende week een informatiebijeenkomst gehouden. ,,Zodat we in onderling overleg kunnen bespreken of Surplus door middel van gastouderopvang eventueel alsnog in hun behoefte aan kinderopvang kan voorzien,’’ licht Laukon toe. Ook het ‘overplaatsen’ van kinderen naar Zo Kinderopvang (de opvolger van Toerdeloo) behoort volgens Laukon tot de mogelijkheden.

Wethouder Cor van Geel reageert desgevraagd verrast over de op handen zijnde sluiting van het kindercentrum. ,,Ik was daarvan nog niet op de hoogte en dat stelt me wel een beetje teleur, want begin dit jaar zijn er wel gesprekken geweest met Surplus over de heersende problematiek.’’

Op het pand rust de bestemming ‘maatschappelijke activiteiten’. In eerste instantie zal de gemeente dan ook proberen een nieuwe huurder of koper te vinden die aan het geldende bestemmingsplan voldoet. ,,Lukt dat niet, dan moeten we wellicht over andere bestemmingen gaan praten.’’

Pippi

Volgens Van Geel was het in ieder geval geen optie om peuterspeelzaal Pippi onder te brengen in het pand van ‘de Parkrakkers’. Over de twee ton kostende nieuwbouw van Pippi bij de Gummarusschool in Steenbergen-Zuid – waarover een stevige politieke discussie werd gevoerd – was het besluit al gevallen toen de wethouder te horen kreeg dat het voortbestaan van de vestiging van Surplus Kinderopvang in gevaar was.

,,Als Surplus van meet af aan had meegedaan in het proces van samenwerking op het gebied van voorschoolse educatie, waren er wellicht andere oplossingen mogelijk geweest. In die samenwerking met andere zorgaanbieders, waarover anderhalf jaar geleden een besluit is genomen, wilde Surplus echter geen partij zijn. Ze zouden hun eigen broek wel ophouden, zo luidde destijds de reactie.’’