SDW onderzoekt nieuwbouw op Buiten de Veste

STEENBERGEN – SDW onderzoekt de mogelijkheden voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking op Buiten de Veste, bij het gemeentehuis en de toekomstige brede school.

,,We zitten nog maar in de verkennende planfase,’’ reageert een woordvoerder van SDW desgevraagd. ,,Er zijn al wel gesprekken met de gemeente gaande, maar het is nog te vroeg om aan te geven of deze nieuwbouw er daadwerkelijk gaat komen en zo ja wanneer. Meer kunnen we op dit moment niet melden.’’

Als de plannen doorgaan,  zullen de huidige woonlocaties van SDW aan de Vestinghlaan en de Oostdam normaal gesproken vervallen. SDW verzorgt de behandeling, begeleiding en ondersteuning van ruim 1300 mensen met een verstandelijke beperking van alle leeftijden in heel West-Brabant.

Het Steenbergse college staat volgens wethouder Bert van Kesteren positief tegenover het plan van SDW, dat volgens hem binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan op Buiten de Veste valt. ,,Dit zou een mooie, toegevoegde waarde kunnen zijn voor Buiten de Veste, waar we natuurlijk graag willen ontwikkelen.’’