Scholen en kinderopvang Lowys Porquin Stichting sluiten de deuren

STEENBERGEN – Vanwege het coronavirus gaan morgen, 16 maart, alle locaties van onderwijs en kinderopvang van LPS dicht en blijven dat tot in ieder geval tot 31 maart. Dit laat het bestuur in een brief aan alle ouders weten. In de gemeente Steenbergen gaat het om de Gummarusschool en de Maria Regina in Steenbergen, de Pius X in Welberg, Merijntje in Nieuw-Vossemeer, Petrus en Paulus en Groen van Prinsterer in Dinteloord, evenals de bijbehorende kinderopvang.

“De ontwikkelingen die dit weekend hebben plaatsgevonden, waaronder het dringende advies van de Federatie Medisch Specialisten, hebben ons doen besluiten om alle locaties van onze organisatie per direct te sluiten,” zo staat in het schrijven van het bestuur. “De veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers hebben voor ons de hoogste prioriteit.”

Vitale sectoren

Daar staat tegenover dat LPS wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zegt te nemen. “Wij zullen opvang bieden aan díe enkele kinderen waarvan de ouders beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren én echt niet zelf voor opvang kunnen zorgen.” Het stichtingsbestuur stelt met nadruk dat het gaat om opvang en niet om onderwijs aan kinderen.

Concreet betekent dit:

• Maandag 16 maart zijn alle locaties onvoorwaardelijk gesloten voor alle kinderen. Deze onvoorwaardelijke sluiting is nodig om praktische zaken op locatieniveau te kunnen regelen. Op deze maandag wordt medewerkers gevraagd om, als hun gezondheid dat toelaat, wel naar hun locatie te komen om als team de laatste praktische zaken te regelen voor de periode tot en met 31 maart.

• Aan ouders/verzorgers, die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren en niet zelf in opvang kunnen voorzien, wordt gevraagd op maandag 16 maart vóór 12.00 uur, bij de leidinggevende van de onderwijs-/kinderopvanglocatie aan te geven of en wanneer er opvang nodig is in de periode van 17 tot en met 31 maart.

• Maandag na 12.00 uur zal geïnventariseerd worden wat de opvangbehoefte is en welke aangewezen worden om deze opvang te kunnen regelen. Deze opvangbehoefte kan alleen gerealiseerd worden bij voldoende bereidwilligheid van medewerkers. Uiterlijk maandag 16 maart 18.00 uur zullen de ouders die een aanvraag hebben gedaan, een terugkoppeling ontvangen waar hun kind(eren) met ingang van 17 maart opgevangen worden.