Roer moet om in visie op regionale woningbouw

STEENBERGEN – De onafwendbare bevolkingskrimp gaat ertoe leiden dat de nodige rijtjeshuizen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw op termijn het veld moeten ruimen.

Deze woningen zijn namelijk moeilijk of zelfs helemaal niet levensloopbestendig te maken. De komende decennia ontstaat er juist een steeds grotere behoefte aan huizen waar starters, gezinnen en ouderen langdurig, zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit blijkt uit de gezamenlijke toekomstvisie van de vijf woningcorporaties in West-Brabant en Tholen, waaronder Stadlander en Woningstichting Dinteloord (WSD), die samen ongeveer een kwart van alle huurhuizen bezitten in de gemeente Steenbergen.

De organisaties stellen echter dat ook particuliere eigenaren van oudere woningen zich moeten gaan realiseren wat hen mogelijk boven het hoofd hangt. Zij kunnen eventueel aanhaken bij grootscheepse transformatie-plannen van de corporaties, die eerst en vooral hopen dat de acht betrokken gemeenten zich achter hun visie zullen scharen. Zodat er een regionale woonvisie ontstaat, die lokale belangen en partijpolitiek overstijgt.

Tot 2020 wordt in de gemeente Steenbergen overigens nog een toename van zo’n 500 huishoudens verwacht. ,,Deze periode moeten we derhalve – met alle betrokken partijen – goed benutten om nieuwe, levensloopbestendige woningen te bouwen voor alle doelgroepen. Zodat we als de krimp zich definitief aandient ruimte hebben om het kwalitatief verslechterde woningbestand indien mogelijk op te knappen of waar nodig te slopen,’’, aldus de directeuren Ton Ringersma van Stadlander en Noud Smulders van WSD.

De volledige visie is te vinden op http://www.visiewoningmarkt2030.nl

In de Steenbergse Courant van aanstaande vrijdag volgt bovendien een uitgebreid artikel over dit onderwerp.