Referendum over vluchtelingen aan zijden draadje

STEENBERGEN – Hoewel de initiatiefnemers op voldoende politieke steun rekenen, is het maar zeer de vraag of een raadsmeerderheid gehoor willen geven aan het referendumverzoek dat eind november werd ingediend in de ‘finale-vergadering’ over de vluchtelingenproblematiek. 'Het belangrijkste is dat er nu eindelijk eens écht naar de burgers wordt geluisterd,'' stelt Sander Booij van 'Steenbergen in actie voor referendum'.

VVD, CDA en PvdA zijn tegen het houden van een referendum, zo blijkt uit hun schriftelijke reacties op de startnotitie over dit onderwerp, die donderdag 28 januari wordt besproken in de besluitvormende vergadering van de raad. Gelet op de vele kanttekeningen die Gewoon Lokaal! maakt, ziet het ernaar uit dat ook deze partij dan tegen het referendum gaat stemmen.

Wat de Volkspartij, Steenbergen Anders en D66 betreft wordt er wel een volksraadpleging gehouden om duidelijker in beeld te krijgen hoe de inwoners van onze gemeente tegenover de opvang van asielzoekers en het huisvesten van extra statushouders staan.

B en W hebben de raad deze week voorgesteld geen extra statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) te huisvesten. Volgens het college gaat het al meer dan genoeg inspanning kosten om te voldoen aan de wettelijke taakstelling op dit gebied. Naar verwachting moet de gemeente Steenbergen dit jaar 77 statushouders onderdak bieden en kan dit aantal tot en met eind 2017 verdubbelen of zelfs verdrievoudigen.

'Belangrijk om de burgers eindelijk eens écht een stem te geven'

,,Mooi nieuws toch?’’, reageert Sander Booij van ‘Steenbergen in actie voor referendum’ desgevraagd op de nieuwe visie van B en W. ,,De wettelijk verplichte opvang heeft ook niet onze voorkeur, maar daar kun je nu eenmaal weinig tot niets tegen doen, die wordt je door het Rijk opgelegd.’’

Volgens de Nieuw-Vossemeerder gaan de initiatiefnemers van het referendum, ondanks de gewijzigde situatie ten opzichte van eind vorig jaar, hun door ruim 1000 handtekeningen gesteunde verzoek beslist niet intrekken. ,,We willen voorkomen dat er later misschien alsnog gekozen wordt voor de opvang van vluchtelingen, maar het belangrijkste op dit moment is dat we de burger daadwerkelijk een stem moeten geven.''

,,In heel deze problematiek zijn de burgers naar onze mening nooit serieus gehoord en gezien. Van die enquête deugde geen klap, maar ook los van het asielvraagstuk is het noodzakelijk dat de politiek nu eindelijk eens écht naar de bevolking luistert.’’

Uit de contacten zoals hij die tot het nieuwe collegevoorstel met de verschillende fracties had, heeft Booij afgeleid dat een meerderheid van de partijen het referendumverzoek wil honoreren. ,,Ik ga op 28 januari in ieder geval ook weer inspreken en we roepen ook deze keer weer iedereen op om naar het gemeentehuis te komen en de vergadering bij te wonen.’’

Foto: De aanbieding van de ruim 1000 handtekeningen, horende bij het referendumverzoek aan de raad, door Danker Kouwen aan (oud-)burgemeester Joseph Vos.