Reclamebelasting ondernemers stadshart opnieuw ter discussie

STEENBERGEN – De Volkspartij en PvdA hebben de discussie over het nut van reclamebelasting opnieuw aangezwengeld. Hun voorstel om de reclamebelasting nog dit jaar onafhankelijk te laten evalueren werd aangenomen tijdens de behandeling van de perspectiefnota. Vooral de Volkspartij is stellig in de overtuiging dat de ondernemers niet moeten opdraaien voor de kosten van het verfraaien van het stadshart. Maar de ondernemers zelf zijn juist tevreden met de huidige regeling, zo reageert Kristien Aerts, voorzitter van Ondernemers Netwerk Stadshart (ONS) Steenbergen.

Enigszins verbaasd is Aerts wel als ze hoort over de discussie die in de raadsvergadering heeft plaatsgevonden. “Het is pas twee jaar geleden dat we rond de tafel hebben gezeten met ondernemers en gemeente om de reclamebelasting onder de loep te nemen. Er is veel tijd en energie ingestoken om tot een verordening te komen waar iedereen zich in kon vinden. Alle ondernemers uit het centrum van Steenbergen zijn belastingplichtig. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de WOZ-waarde van het pand ipv een vast bedrag. Zo is het eerlijk en zijn er geen ‘freeriders’ meer.”

“Iedereen profiteert van bloembakken en verlichting”

Maar voor de Volkspartij is het afschaffen van de reclamebelasting een stokpaardje. Ze zijn van het begin af aan tegen de belasting geweest, omdat het volgens hen een willekeurige heffing is voor de winkeliers voor een doel waar iedereen van geniet. De partij ziet het liever anders. “We zouden onder het kopje economie voor alle kernen een vast bedrag, zeg zo’n 80.000 euro, kunnen reserveren om daarmee het winkelhart aan te kleden. Iedereen heeft namelijk profijt van bloembakken en verlichting”, stelde fractievoorzitter Michel Lambers.

Inkomsten hard nodig

Volgens Kristien Aerts houden de ondernemers het juist liever zelf in de hand. “Dan worden we weer afhankelijk van de gemeente. Nu is de gemeente slechts faciliterend: ze heffen de belasting maar alles vloeit weer terug naar de ondernemers die zelf het beste kunnen bepalen waar het aan moet worden besteed. Natuurlijk is evalueren altijd goed, maar dit is een te vroeg en ongelukkig tijdsstip. Door de corona is het al een zware tijd voor ondernemers, en als je ze nu gaat vragen of ze de reclamebelasting willen afschaffen, zullen ze misschien sneller ja zeggen. Terwijl we de inkomsten hard nodig hebben om het centrum levendig te houden.”

Dat werd beaamd door wethouder Willy Knop in een reactie op het wijzigingsvoorstel van de Volkspartij en PvdA. “Stilstand is achteruitgang, dus ook in coronatijd moesten ondernemers zich profileren, bijvoorbeeld met een actie als ‘Koop Lokaal’. Dus heffen is noodzakelijk, maar niet met het mes op de keel. We hebben bekeken of compensatie mogelijk is voor die coronamaanden, maar dat lukt helaas niet.” “Daar is simpelweg geen ruimte voor in onze begroting”, zegt Aerts.

Gewoon Lokaal!: leg geen bom onder eenheid

Gewoon Lokaal! was de enige partij die tegen het voorstel stemde. Volgens fractievoorzitter Maurice Remery moet er voorzichtig met het onderwerp worden omgegaan. “Het heeft al zo’n lange voorgeschiedenis. Nu is er een eenheid en vervolgens gaan wij dat overhoopgooien en wellicht schade toebrengen. Partijgenoot Jan Veraart vond ook dat er nu geen bom onder de reclamebelasting moest worden gelegd. “Ga eerst eens met het bestuur praten.”

Maar volgens Pvda’er Nadir Baali, mede-indiener van het wijzigingsvoorstel, is het hoog tijd om te onderzoeken hoe andere gemeenten dit doen en wat we daarvan kunnen leren. “Zeker als de gemeente zelf wat meer gaat doen in alle kernen, staat men er dan nog wel achter? En wat ons betreft moet hij sowieso veel lager, want 500 euro per jaar is veel geld.”

[ door Nicole van de Donk ]
Foto: De aankleding van het centrum wordt nu nog betaald uit de reclamebelasting. De Volkspartij en PvdA willen nog voor de vaststelling van de belastingverordeningen in december een onafhankelijk onderzoek of dat wel het juiste systeem is.