Rabobank Zuidwest-Brabant officieel van start

STEENBERGEN – Rabobank Het Markiezaat en Roosendaal-Woensdrecht zijn vandaag officieel gefuseerd tot Rabobank Zuidwest-Brabant. Dat gebeurde met een gezamenlijke eedaflegging door de medewerkers van de bank.

Het definitieve besluit om te fuseren werd medio april 2015 genomen door de ledenraden van beide banken. De fusie biedt de organisatie de kans te bouwen aan een solide en toekomstbestendige coöperatieve bank. De ambitie is dat klanten Rabobank Zuidwest-Brabant ervaren als een bank die betrokken is bij de lokale samenleving en die daadwerkelijk bijdraagt aan een sterke en leefbare regio. Met deze schaalvergroting geeft de bank hier invulling aan. Bovendien wordt op deze manier beter het hoofd geboden aan de steeds strengere wet- en regelgeving.

Alle betrokkenen zijn het erover eens dat de fusie een goede ontwikkeling is. ,,De fusie is nodig om ook op lange termijn goed in de behoeften van onze klanten te kunnen voorzien, maar biedt daarnaast volop kansen om onze dienstverlening en rol in de regio te versterken,” aldus directievoorzitter Ed Vreman.

Rabobank Zuidwest-Brabant heeft kantoren in Bergen op Zoom, Roosendaal, Hoogerheide, Halsteren en Steenbergen. ,,Daarnaast biedt online bankieren veel mogelijkheden om eenvoudig zelf bankzaken te regelen met de computer, telefoon of tablet.” Rabobank Zuidwest-Brabant gebruikt met ingang van 17 juli nieuwe contactgegevens, die te vinden zijn op www.rabobank.nl/zwb en bij klanten ook middels een informatieflyer worden bezorgd.

Op de eerste ochtend van de fusiebank legden de medewerkers van Rabobank Zuidwest-Brabant gezamenlijk de bankierseed af. Zij verklaarden daarmee hun functie integer en zorgvuldig uit te oefenen en daarbij het belang van de klant centraal te stellen. ,,Het is een bevestiging van hoe wij voor onze klanten willen zorgen. Het was mooi om deze belofte gezamenlijk uit te spreken bij de start van Rabobank Zuidwest-Brabant,” licht Vreman toe.

Voor iedere kern in het werkgebied van Rabobank Zuidwest-Brabant zijn ambassadeurs benoemd. Deze lokaal zichtbare medewerkers van de Rabobank luisteren, vangen signalen op en geven uitleg over ontwikkelingen binnen de bank. Ook zijn zij aanwezig bij lokale evenementen.

Foto: Gijs Proost Fotografie