Raad wil onderzoek naar mogelijkheden ijsbaan op de Markt

STEENBERGEN – Op initiatief van Gewoon Lokaal! heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad vanavond een motie aangenomen, waarmee het college wordt opgedragen onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden om voortaan in de Kerstperiode een kunstijsbaan te realiseren op de Markt.

Volgens Gewoon Lokaal! is het in de wintermaanden nog altijd veel te rustig op de inmiddels twee jaar geleden volledig heringerichte Markt van Steenbergen en zijn er ook nog steeds geen initiatieven genomen om verandering te brengen in die situatie. Juist om (nieuwe) activiteiten te stimuleren werd destijds besloten de Markt heel het jaar door volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Als gevolg van de motie zijn B en W nu als eerste aan zet. Zij moeten gaan bekijken in hoeverre het Ondernemers Platform Steenbergen, Retail Platform Steenbergen en de afdeling Groot-Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland bereid zijn om mee te werken aan de totstandkoming van een ijsbaan.

Bedoeling is bovendien om hier de Stadsraad nadrukkelijk bij te betrekken, via dit orgaan zouden subsidiebronnen aangeboord kunnen worden, die de provincie voor dergelijke projecten heeft. Aan het college ook de taak om de subsidiemogelijkheden in kaart te brengen.

De raad wil uitsluitsel vóór dat tegen de zomer de perspectiefnota verschijnt.