PvdA wil onderzoek naar verkeersveiligheid in buitengebied

STEENBERGEN – De PvdA pleit – nu de A4 zijn plek in de verkeersafwikkeling heeft gevonden – voor een integrale verkeersstudie naar het wegennet in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, om de verkeersveiligheid daar waar nodig te verbeteren. De partij gaat vanavond tijdens de raadsvergadering een motie indienen, in de hoop voldoende politieke steun te vinden voor zo'n onderzoek.

Directe aanleiding voor de PvdA om dit onderwerp ter sprake te brengen, zijn de klachten van bewoners van de Oude Heijdijk en de Stoofdijk in Steenbergen en ook de Molendijk/Molenweg in Dinteloord. Op deze sluipwegen is het allengs drukker en gevaarlijker geworden, stelt fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA.

,,Er wordt hard en onfatsoenlijk gereden,’’ zo ervoer hij ook zelf. ,,Dit probleem speelt al langer, maar komt nu voorbij een grens.’’ Van den Berge wil niet op voorhand bepaalde maatregelen benoemen. ,,Dan loop je voor de troepen uit, dus liever een integrale verkeersstudie. Bovendien kan het, in verband met landbouwverkeer, lastig zijn om wegversmallingen aan te brengen.’’

Ondertussen zijn de bewoners van de Oude Heijdijk, die bij de gemeente al jarenlang aandacht vragen voor de verkeersonveiligheid op deze sluipweg tussen Steenbergen en Nieuw-Vossemeer, een actie begonnen om automobilisten erop te wijzen dat de route door de polder (nagenoeg) evenveel tijd in beslag neemt als de veiligere weg over de N257 langs Heense Molen.