PvdA pleit voor veiligere Moorseweg

NIEUW-VOSSEMEER – De PvdA heeft bij burgemeester en wethouders aandacht gevraagd voor de onveilige verkeersituatie op de Moorseweg in Nieuw-Vossemeer, in de volksmond ook wel de ‘Dodenweg’ genoemd, vanwege de vele ernstige ongelukken die er in de loop der jaren zijn gebeurd. Eén van de wensen van de oppositiepartij is een vrijliggend fietspad.

Aanleiding voor de schriftelijke vragen van de fractie, ingegeven door burgercommissielid Bart Mees, is een recent ongeval dat relatief goed afliep voor de betrokkenen. Tot Mees’ verbazing zijn er ruim een week later echter nog altijd ‘resten’ van de eenzijdige aanrijding te vinden in de berm van de Moorseweg, waaronder een kentekenplaat van de auto die vorig weekeinde tegen een boom reed.

De PvdA wil nu van het college weten hoe dat in z’n werk gaat  met het opruimen van zulke restanten en hoe zij dit controleert, maar is vooral nieuwsgierig wat er precies is gedaan om de Moorseweg veiliger te maken sinds 185 Nieuw-Vossemeerders de gevaarlijke situatie in 2010 middels een petitie onder de aandacht van de gemeente brachten.

Gevaarlijke bermen

Dat leidde tot een plan van aanpak, waarvoor echter verkeerstellingen werden gebruikt uit een vakantieperiode, toen de Moorseweg nota bene gedeeltelijk was afgesloten. Dat gaf volgens de bevolking derhalve een onjuist beeld. De herinrichting leverde zodoende ook niet het gewenste resultaat op.

Belangrijk probleem zijn, zo stelt de PvdA, ook de verraderlijke bermen. De partij pleit voor een waterdoorlatende verharding hiervan, bijvoorbeeld met grastegels, ter verhoging van de veiligheid van alle weggebruikers die van de weg afraken.

Voor de veiligheid van de fietsers – veel schoolgaande jeugd – zou een vrijliggend fietspad de ideale oplossing zijn, vindt de oppositiefractie, die van B en W wil horen of dit technisch haalbaar is en wat hiervan de financiële consequenties op de meerjarenbegroting zouden zijn.