PvdA ‘boycot’ A4-feest

STEENBERGEN – De raadsleden van de PvdA zijn morgen, willens en wetens, niet present bij de officiële oplevering van de A4 door minister Schultz van Haegen. De partij is ontstemd over de reactie van de bewindsvrouw op de brief die de gemeenteraad haar stuurde, waarin om een oplossing werd gevraagd voor de licht- en geluidshinder die meerdere aanwonenden van de snelweg ondervinden. ,Een feestje hoeft van ons niet, de minister kan beter een rondje maken langs de knelpunten van de A4,’’ stelt PvdA-fractievoorzitter Willem van den Berge.

,,De problemen krijgen niet de aandacht die zij verdienen, we worden door de minister met een kluitje in het riet gestuurd, terwijl er aantoonbaar dingen mis zijn. Bovendien zien wij haar bezoek, ruim een half jaar na de openstelling van de A4, als mosterd na de maaltijd.’’

‘Opkomen voor de belangen van onze burgers’

Hoewel de ‘boycot’ van de PvdA’ers geen navolging zal krijgen vanuit andere politieke partijen, staan de sociaal democraten niet alleen in hun kritiek op de reactie van de minister. Schultz heeft aangegeven dat Rijkswaterstaat zich aan de wet- en regelgeving heeft gehouden en ziet derhalve geen mogelijkheden meer tot verdere maatregelen om de overlast te verhelpen.

Een raadsmeerderheid wil het er niet bij laten zitten en alsnog proberen om in gesprek te geraken met Rijkswaterstaat. ,,Als we dit laten lopen, zijn we als raad geen knip voor onze neus waard,’’ zegt fractieleider Michel Lambers van de Volkspartij. ,,Wij moeten opkomen voor de belangen van onze burgers.’’

‘Vos moet aangeven dat de A4 niet voor iedereen een feestje is’

,,Wij hadden serieus op een gebaar van de minister gerekend,’’ reageert Wilma Baartmans, fractievoorzitter van Gewoon Lokaal! Op haar initiatief heeft een raadsmeerderheid er bij burgemeester Joseph Vos aangedrongen dat hij morgen in zijn toespraak bij de officiële oplevering in ieder geval aangeeft dat de A4 niet voor iedereen een feestje is. Alsook dat hij de minister informeel op de hoogte stelt van de teleurstelling binnen de gemeenteraad. ,,Die toezeggingen heeft hij gedaan,’’ aldus Baartmans.

‘Opnieuw in gesprek met Rijkswaterstaat’

,,Maar Vos vindt ook dat we de burgers in kwestie geen valse hoop moeten geven, aangezien we toch niet ‘hogerop’ kunnen dan de minister. Dat is misschien wel zo, maar toch willen wij nader overleg met Rijkswaterstaat, want we blijven met feitelijke vragen zitten, waarop geen antwoord is gegeven.’’

,,Voor ons is deze zaak nog niet afgedaan. Als we hier niet op doorgaan, zijn onze kansen definitief verkeken,’’ meent ook CDA-fractieleider Jeroen Weerdenburg. ,,Wij hadden een positievere houding verwacht van de minister. Zij denkt kennelijk niets aan de hand is, maar dat strookt niet met de klachten zoals wij die kennen. Rijkswaterstaat moet in de openbaarheid nadere tekst en uitleg worden gegeven,’’ vindt fractievoorzitter Tim Huisman van Steenbergen Anders.

‘Geen verwachtingen wekken die we niet kunnen waarmaken’

D66 is een andere mening toegedaan. ,,De brief van de minister mag dan magertjes zijn, wat erin staat klopt wel. Volgens D66 heeft Rijkswaterstaat zich inderdaad aan de wet- en regelgeving gehouden en heeft het geen zin om bij onze inwoners verwachtingen te wekken die we niet kunnen waarmaken,’’ aldus fractievoorzitter Eric van der Spelt. 

‘Streep onder zetten’

Hij krijgt bijval van VVD-fractieleider Kees Gommeren. ,,De reactie van de minister had misschien wel wat beter en meegaander gekund, maar dat zou mogelijk weer valse verwachtingen wekken. Hoe vervelend ook: er zullen altijd mensen die zich benadeeld voelen, zelfs als aan alle regels is voldaan. Vergeet niet dat er ook mensen op dezelfde afstand van de snelweg wonen, van wie je geen klachten hoort. Veel anderen hebben er bovendien juist voordeel van. Wij willen het hele proces in de gemeenteraad nog wel eens evalueren, maar een gesprek met Rijkswaterstaat zal niets meer opleveren, dus moeten we er vervolgens een streep onder zetten.’’