Projectleider Nadine Verheuvel duimt voor goed weer tijdens officiële opening van Hof van Nassau

STEENBERGEN – Nadine Verheuvel (24) kent Hof van Nassau inmiddels door en door. Ze was projectleider bij de bouw, de inrichting en de verhuizing naar het verpleeghuis. En werd in die functie gevraagd om ook de officiële opening te leiden. Dat project werd een stukje intensiever toen koningin Màxima toezegde om de officiële opening te verrichten. Niet zo zeer om ‘het lintje’ door te knippen, maar vooral omdat ze de aanpak en innovaties van het Hof van Nassau graag nader wil bekijken. Dat gaat morgenochtend gebeuren.

“We hebben vorig jaar een aanvraag ingediend bij het Koningshuis. En waren natuurlijk blij met de toezegging van de koningin. Dat was het begin van een grote reeks gesprekken. Als tanteLouise weten we wat we willen presenteren. Allereerst willen we graag de menselijke kant laten zien. Laten zien hoe wij hier leven, wonen en werken. De komst van de koningin is natuurlijk ook geweldig voor onze bewoners. We zullen er voor zorgen dat zij op de eerste rij komen. De bewoners die het beseffen kijken echt naar de komst van Màxima uit”, vertelt Nadine Verheuvel.

Van minuut tot minuut

Voor de projectleider betekent de komst van de koningin een hoop extra geregel en afstemming. “We hebben inmiddels al zo’n twintig versies van het draaiboek achter de rug. Van minuut tot minuut is afgestemd en besproken hoe het bezoek gaat verlopen. De aankomst van de koningin wordt begeleid door muziek van Jazzorkest Gospeljazz.
En na de officiële openingshandeling ligt de aandacht vooral op de kennismaking met bewoners en de bijzondere innovaties die we in Hof van Nassau hebben. Voor dat laatste en voor de opzet van ons verpleeghuis is wereldwijd belangstelling. En ook de koningin heeft aangegeven dat ze daar benieuwd naar is”.

Programma

Na de aankomst van de koningin vindt in de binnentuin de feestelijke officiële opening van Hof van Nassau plaats. Er zijn dan ook wat korte toespraken en vervolgens start de rondleiding. Hierbij zal de koningin onder meer een van de woningen van het Hof bezoeken. Ze krijgt tijdens de rondleiding een duidelijk beeld van het wonen in Hof van Nassau en de vrijheid die voor de bewoners zoveel mogelijk wordt gerealiseerd. Ook de innovaties waarvan tanteLouise gebruik maakt en die er voor moeten zorgen dat met minder mensen betere zorg kan worden verleend worden haar getoond en de duidelijke visie die tanteLouise op verpleeghuiszorg heeft zal zeker aan de orde komen.
Als gezegd wordt er voor gezorgd dat de bewoners het bezoek van de koningin goed kunnen volgen. Ze krijgen de beste plekken en kunnen e.e.a. ook op de beeldschermen volgen. Na het vertrek van Màxima worden bewoners, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, direct omwonenden en leveranciers gefêteerd tijdens het middagprogramma waarin Die Vaertsingers en het combo Michael Varekamp en band voor de muzikale omlijsting zorgen. Het belooft dus een feestelijke en bijzondere dag te worden.