Politiek reageert op demonstratie Dierenactivisten

STEENBERGEN – Afgelopen zaterdag hield een groepje activisten een demonstratie bij de slachterij van Vugts op de kruising Drielindekensweg en Westlandseweg. D66 en de Volkspartij hebben hierover vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Ook de PvdA reageerde op de kwestie.

De fracties van D66 en de Volkspartij willen weten of er vooraf een vergunning was aangevraagd en of deze verleend was door het college. Michel Lambers vraagt verder namens de Volkspartij waarom de gemeenteraad niet vooraf, al dan niet vertrouwelijk, is geïnformeerd over de demonstratie.

PvdA reageert op uitingen D66

Volgens Erik van der Spelt (D66) gaven de demonstranten aan dat zij over een vergunning voor deze demonstratie beschikten.Daar kijkt D66 van op. “Met nog helder op het netvlies de gebeurtenissen en de illegale inval door activisten in Boxtel 4 weken geleden, vinden wij het vreemd dat voor een dergelijke demonstratie een vergunning verleend wordt. Iedereen heeft het recht om zijn mening vrij te uiten maar D66 is tegen het intimideren van onze hardwerkende ondernemers die zich netjes aan de wet houden. Wij kunnen ons hooguit een voorstelling maken wat dit soort gebeurtenissen met het gevoel voor veiligheid doet. D66 vindt dat ‘onze hardwerkende ondernemers beschermd moeten worden tegen dit soort activisme’ en vraagt zich af of burgemeester en wethouders het daarmee eens zijn”, zo laat Erik van der Spelt weten.

Deze uitspraken lokten bij PvdA-fractievoorzitter Nadir Baali een reactie uit. “Dit soort activisme? Wat is ‘dit soort’ in hemelsnaam? Welke onacceptabele feiten hebben zich voorgedaan? Misschien weten de zelfbenoemde democraten er meer van dan ik, maar als ondernemers en demonstranten zich aan de wet houden, is er toch niks aan de hand? Goed om duidelijkheid te vragen, maar dat hoeft toch niet op zo’n insinuerende toon?”

Foto: Slachterij Vugts staat bekend als een keurig bedrijf dat zich aan alle regels houdt, waarbij de te slachten dieren met zorg worden behandeld.