Plan voor nieuw gezondheidscentrum in het Steenbergse Stadspark

STEENBERGEN – Niet verrassend, wel bijzonder. tanteLouise, huisartsenpraktijk Molenweg, service apotheek Molenweg en het Bravisziekenhuis zijn gekomen met een plan om een gezondheidscentrum te realiseren in het stadspark. Het college van b en w geeft aan bereid te zijn om hieraan mee te werken. Het complex zou moeten komen op de plek waar in vroegere jaren een ravelijn lag.

Eerder was er een idee om dit ravelijn een nieuw leven te geven, maar dat ketste af op de eventuele kosten. Plannen om van het stadpark een bijzondere plek te maken met werkelijke allure en waarbij er wat terug kan worden gebracht van het vestingverleden van Steenbergen kregen te weinig bijval in de gemeenteraad en ketsten om die reden af. Het park zou vervolgens alleen een opknapbeurt krijgen waarbij het aanpakken van de looppaden voorop stond.

Vliegen meppen

Het plan om er een gezondheidscentrum te ontwikkelen biedt volgens het college kansen om het vestingverleden van de stad meer zichtbaar te maken. “We slaan zo twee vliegen in één klap”, zegt wethouder Willy Knop (economie) namens het college. “Het belangrijkste is dat we ons hiermee goed voorbereiden op de groeiende zorgvraag als gevolg van de verdergaande vergrijzing. Daarnaast is het Stadspark door zijn centrale ligging een gewilde locatie. Een van onze voorwaarden voor het ontwikkelen van deze prachtige plek is dat het park wordt opgewaardeerd door een deel van de oude vesting opnieuw zichtbaar te maken.”
Het park blijft volgens het college voor iedereen toegankelijk en nieuwe waterpartijen en boomranden zullen het beeld van de vroegere verdedigingslinie versterken.

Vergroting capaciteit welkom

Voor zowel tanteLouise als voor de artsenpraktijk is de locatie een uitkomst. Laatstgenoemde groeit in het voormalige pand van de toenmalige woningstichting aan de Molenweg 60 uit zijn jasje en kan de nieuwe ruimte in het zorgcentrum goed gebruiken. Voor tanteLouise is de vergroting van de capaciteit aan verpleeghuisplaatsen zeer welkom vanwege de toenemende druk op de ouderenzorg.

Vitale vesting

De bedoeling is dat de bewoners van Onze Stede dan ook verhuizen naar het nieuwe zorgcentrum en dat geeft weer mogelijkheden voor ontwikkelingen in het gebied waar Onze Stede staat. Samen met wooncorporatie Stadlander wordt gekeken naar herontwikkeling van het totale gebied. Dit met het project ‘Vitale Vesting’ Steenbergen in het achterhoofd.
Overigens heeft tanteLouise al eerder naar het gebied nabij het stadpark gekeken. Destijds wilde bestuurder Jef Pelgrims het huidige Hof van Nassau graag in die buurt plaatsen, maar kreeg daarvoor bij het toenmalige college de handen niet op elkaar. Ook eerdere plannen om een zorgcentrum te realiseren naast de huidige school ’t R@velijn konden destijds niet worden gerealiseerd.

[ door Peter Vermeulen ]

Afbeelding: een schetsontwerp voor het beoogde zorgcentrum in het Steenbergse Stadspark gemaakt door Rienks Architecten uit Breda.