Pilotproject in Zonneberg school: veel meer dan legoblokjes stapelen

KRUISLAND – Vrijdagmiddag presenteerden leerlingen en team van de Zonnebergschool de resultaten van een pilotproject waarbij het concept van de First Lego Leage gebruikt werd om leerlingen vaardigheden bij te brengen die ze in hun latere (school)leven goed kunnen gebruiken. “De kinderen leren zaken die ze niet uit de boeken kunnen leren. Ze leren samen te werken, naar elkaar te luisteren en te profiteren van ieders specifieke vaardigheden”, zo verwoordt leerkracht Ruud van Kaam het idee achter het project.

“Wanneer de kinderen samen aan een project werken, komen vanzelf vaardigheden bovendrijven. De ene leerling kan kritisch denken, een ander is tekenvaardig en weer een ander is creatief. De kinderen hebben verschillende karakters. De een is dominant, de ander eigenwijs. Dat zijn eigenschappen die niet bepaald handig zijn in een project waarin nauw dient te worden samengewerkt”, zo vertelt Van Kaam. “We hebben als team gekozen voor het concept van de First Lego Leage, dat bestaat uit drie hoofdonderdelen. In het deel ‘Robot’ zijn de deelnemers bezig met de techniek. In het deel ‘Projectvorm’ zoeken ze naar innovatieve oplossingen voor een bestaand probleem en in het deel ‘Core Values’ wordt gekeken naar de kernwaarden bij het samenwerken. Hier wordt beoordeeld hoe het respect naar elkaar is, of de deelnemers elkaar helpen, beschikken over een vriendelijk karakter en hoe ze zich gedragen in een competitie”.

Talenten ontdekken

Binnen de Zonnebergschool hebben ze de ideeën van de Lego Leage toegepast in een pilot project. Dat is goed bevallen. “Het was bijzonder, maar ook best spannend”, concludeert leerkracht Anoek Lefèvre die groep 8 onder haar hoede heeft. “Als leerkracht ontdek je op deze manier verborgen talenten van de kinderen. Je ervaart ook hoe je mee om wilt gaan. De kinderen leren zaken als aanpassen, delen, samenwerken en accepteren. Ze ontdekken ook hun eigen sterke kanten. De kunst is om als leerkracht te stimuleren en zo nodig wat bij te sturen, maar er vooral ook op te letten dat de kinderen zelf leren om samen te werken”. Lefèvre is enthousiast over de proef die ze zo’n zes weken lang hebben gedaan. “Hier moeten we meer mee gaan doen. Het is echt zonde om deze manier van werken een jaartje in de kast te zetten”.

Liefst wekelijks doen

Anoek Lefèvre kreeg vrijdagmiddag tal van positieve reacties ook van bezoekende ouders, grootouders en andere belangstellenden. De groepen zeven en acht hebben aan de bezoekers hun projecten gepresenteerd, de groepen vier tot en met zes presenteerden de resultaten in een tentoonstelling en op hun eigen niveau. “Echt een bijzondere manier van werken. Ik zou dit het liefst wekelijks met de kinderen doen. Het is een uitstekende voorbereiding op het vervolgonderwijs”, zo vindt Lefèvre.