Overlast door ratten in Dinteloord

DINTELOORD / STEENBERGEN – Fractievoorzitter Tim Huisman van partij Steenbergen Anders heeft het college van burgemeester en wethouders middels een aantal vragen geattendeerd op de rattenoverlast die bewoners van Dinteloord bij hem hebben gemeld.

“Wij horen schrijnende verhalen van inwoners over de ratten die overdag rond de kreek in Dinteloord lopen die angstvallig dichtbij de inwoners komen. Het uitsluiten van ongedierte is niet mogelijk, maar nu luiden we toch de noodklok voor de gang van zaken. De fractie van Steenbergen Anders is bezorgd over de volksgezondheid in Dinteloord”, aldus Huisman.

Vragen

Hij vraagt het college of het hen bekend is dat er veel overlast is van ongedierte in het kreekgebied van Dinteloord en hij vraagt zich vervolgens af hoe ongedierte in de kernen van de gemeente Steenbergen wordt bestreden. Vervolgens vraagt Huisman burgemeester en wethouders of de beschikbare bestrijdingsmiddelen toereikend zijn om de gezondheid van mens en dier in de toekomst te waarborgen. En hij vraag of er een adequaat plan van aanpak is en zo niet, of het college hiermee aan de slag wil gaan. Huisman hoopt op antwoorden in de komende oordeelsvormende vergadering van 4 september.