Opnieuw brief van burgemeester naar minister-president

STEENBERGEN – Als reactie op de brandbrief die de lokale afdeling van horeca Nederland naar burgemeester Ruud van den Belt stuurde klom deze in de pen. Hij schreef een brief naar minister-president Rutte waarin nogmaals aandacht wordt gevraagd door de benarde situatie waarin de horeca zich bevindt.

“Hun zorgen raken mij diep en het minste dat ik kan doen is deze zorgen nogmaals delen met u en uw nieuwe kabinet, in de hoop dat u deze nadrukkelijk zult meewegen in de beslissingen die genomen moeten worden om de coronacrisis op alle fronten te bezweren”, zo schrijft burgemeester Van den Belt. Hij geeft aan dat ook hij ziet dat in de omgeving het draagvlak voor de huidige corona-maatregelen afbrokkelen. Ook wijst de burgemeester op de beperkte afstand tot België waardoor het midden- en kleinbedrijf ‘met lede ogen toeziet hoe hun omzetten over de grens verdwijnen, terwijl het water hen naar de lippen stijgt”.

Kroegentocht

Vervolgens gebruikt Van den Belt de brief om de aandacht te vestigen op de gemeente Steenbergen, en het 750 jarig bestaan. Een lange geschiedenis, waarin ondernemers en burgerij vaker hebben moeten vechten tegen ellende. Dat zijn ze telkenmale te boven gekomen en er is goede toekomst ‘mits het zorgvuldig opgebouwde fundament in stand blijft . . .’
“Ik reken erop dat u ons niet in de steek zult laten”, zo luidt de hoop die de burgemeester uitspreekt. Hij nodigt Rutte uit voor een kroegentocht om ‘onze horeca-ondernemers een hart onder de riem te steken’.

[ door Peter Vermeulen ]