Ook Toos Huijsmans is weer present in de Gummaruskerk

STEENBERGEN – De Gummaruskerk kan rekenen op een flinke schare enthousiaste vrijwilligers. Zij zetten zich in voor tal van zaken die de activiteitencommissie organiseert. Dit alles om dit belangrijke icoon van Steenbergen levend en aantrekkelijk te houden.

De Gummaruskerk heeft iedere vrijdag een openstelling voor publiek. Niet om een kerkdienst te bezoeken, maar om het prachtige gebouw aan belangstellenden te presenteren. Vrijwilligers geven dan rondleidingen.

Steevast present

Tot die vrijwilligers behoort ook de 82-jarige Toos Huijsmans. Deze krachtige dame doet overigens meer dan het geven van rondleidingen, ze is al 28 jaar lid van het kerkkoor en is ook steevast present bij gelegenheden waarin artikelen ten bate van de Gummaruskerk te koop aan worden geboden. Zo ook tijdens de Steenbergse jaarmarkt, waar Toos een standje bemenst dat in nu het voorportaal van de kerk staat.

Ook vandaag – zondag – is de kranige vrijwilligster van de partij.

foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl