Ook enquête over vluchtelingenproblematiek

STEENBERGEN – De gemeente Steenbergen begint vandaag met een onderzoek naar het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen. Inwoners kunnen hun mening geven over de opvang van vluchtelingen via een digitale enquête op www.vluchtelingensteenbergen.nl

Voor het onderzoek heeft de gemeente het hierin gespecialiseerde adviesbureau Necker van Naem in de arm genomen. Met de enquête  hopen het college en de raad een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de verhoudingen in de lokale gemeenschap over dit onderwerp, dat volop ter discussie staat sinds twee weken geleden bekend werd dat er op woensdag 21 oktober een beeldvormende vergadering plaatsvindt, eveneens bedoeld om de meningen onder het Steenbergse publiek te peilen over de mogelijke opvang van asielzoekers alhier.

Het aanvullende onderzoek geeft niet alleen zicht op het aantal voor- en tegenstanders, maar brengt ook de redenen in kaart waarom inwoners voor of tegen zijn.

Wie de vragenlijst niet digitaal in kan of wil vullen, heeft ook de mogelijkheid om mee te doen aan één van de straatenquêtes die zaterdag 17 oktober in het centrum van Steenbergen, woensdag 21 oktober op de weekmarkt in Steenbergen en donderdag 22 oktober op de weekmarkt in Dinteloord worden uitgevoerd.

College en raad hopen dat zoveel mogelijk inwoners zich bereid zullen tonen om mee te doen aan het onderzoek, dat loopt t/m 26 oktober. De uitkomsten worden in de eerste week van november verwacht.