Ook dit jaar gezellige drukte op nieuwjaarsbijeenkomst Ondernemend Steenbergen

WELBERG – De nieuwjaarsbijeenkomst van Ondernemend Steenbergen die gisteravond in zaal Koch werd gehouden is opnieuw goed gezocht. Evenals de afgelopen jaren kwamen ondernemers uit de diverse branches elkaar de hand schudden. De bijeenkomst werd in samenwerking georganiseerd: OPS, RPS, ZLTO, Horeca afdeling Steenbergen en Rabobank Zuidwest-Brabant sloegen daarvoor de handen ineen.

RPS-voorzitter Kees de Bruin opende de avond en sprak een welkomstwoordje uit aan alle aanwezigen. Hij gaf vervolgens het woord aan directeur bedrijven René Kerstens van Rabobank Zuidwest-Brabant. Deze hield de aanwezigen voor dat hij elk jaar diverse nieuwjaarsbijeenkomsten bezoekt en dit vorig jaar voor het eerst in Steenbergen deed. De gezelligheid en hartelijkheid van toen en het bijzondere dat er ondernemers uit alle sectoren uit de gemeente Steenbergen aanwezig waren zorgde ervoor dat hij deze bijeenkomst ook dit jaar met plezier aanwezig was. Kerstens blikte even terug op een aantal voor ondernemers uit deze gemeente relevante zaken. En hij onderstreepte de positieve impuls die Steenbergen naar zijn verwachting van de A4 gaat krijgen.

Rabo blijft in Steenbergen
Vervolgens maakte de Rabodirecteur gebruik van de gelegenheid om iets over zijn bank te vertellen. Rabobank heeft al jarenlang te maken met een andere behoefte bij haar klanten. Die bezoeken de bank nagenoeg niet meer en willen veel van hun zaken digitaal regelen. De bank speelt daar stevig op in met tal van online faciliteiten. Het gevolg is dat het bankbezoek met meer dan 95% is teruggelopen. Toch blijft er behoefte aan persoonlijk contact zeker bij zaken waar advisering belangrijk is. De adviseurs van Rabobank bezoeken de klanten dan ook veelvuldig of ontvangen hen op de bank.

Rabobank Zuidwest-Brabant heeft een onderzoek naar de benodigde huisvesting voor de toekomst afgerond. Het resultaat is dat er twee hoofdkantoren blijven: in Roosendaal en in Bergen op Zoom. Ook Steenbergen blijft het Rabokantoor houden. Hier wordt dit jaar zelfs extra geïnvesteerd.

Marktteams en ambassadeurs
Een belangrijke stap in nog betere klantbediening is echter ook de installatie van speciale marktteams. Ook Steenbergen krijgt zo’n team van specialisten. Hierin zit ook een aantal zeer vertrouwde gezichten. Daarnaast zullen ambassadeurs van de bank zeer regelmatig aanwezig zijn bij belangrijke activiteiten in de gemeenschap. Zo blijft Rabobank – naast virtueel – ook persoonlijk dichtbij.

foto’s: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl