Onderzoek naar mogelijke drinkwaterwinning in Kruisland

KRUISLAND – Brabant Water en de Provincie starten een onderzoek naar de mogelijke geschiktheid van het gebied ten noordoosten van Kruisland voor het winnen van drinkwater. In 2022 vindt hiervoor een pompproef plaats. De voorbereidingen hiervoor starten in januari.

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei, nieuwbouw en toegenomen consumptie groeit de vraag naar drinkwater in met name West-Brabant. Brabant Water zoekt daarom naar een passende drinkwaterbron, nadrukkelijk in goede balans met natuur, landbouw en omgeving. Bij de Gastelseweg in Kruisland wordt verwacht dat de effecten van drinkwaterwinning op de omgeving minimaal zijn. Er komt een proefopstelling met één onttrekkingsput die 250 meter diep wordt. Binnen een straal van twee kilometer van deze put komen elf diepe meetpunten. Verwacht wordt dat e.e.a. binnen zes maanden gereed is en in het najaar wordt begonnen met de waterwinning. Overlast wordt nauwelijks verwacht. Begin 2023 wordt besloten of de locatie geschikt is.
Meer info: www.brabantwater.nl/kruisland.

foto: voorbeeld van een onttrekkingsput zoals die volgend jaar in Kruisland wordt gerealiseerd. In het najaar van 2022 gaat deze in werking.