Onderzoek meerdere alternatieven Rondweg Steenbergen op eigen verantwoordelijkheid Adviesraad Verkeer

STEENBERGEN – Donderdagavond stelde de gemeenteraad van Steenbergen de verordening vast die ten grondslag ligt aan de nieuwe Adviesraad Verkeer. De adviesraad wordt samengesteld uit vertegenwoordigers uit alle zes de kernen van de gemeente Steenbergen. Haar eerste opdracht is om te onderzoeken of het mogelijk is om een rondweg westelijk van de kern Steenbergen aan te leggen tussen de Molenweg en de Koperslagerij. Dat is althans de wens van de coalitie. De adviesraad zelf heeft het recht om op eigen initiatief ook alternatieven te onderzoeken. De oppositie hoopt dat ze dat doet.

De oprichting van de adviesraad is een voortvloeisel uit het amendement dat de gemeenteraad van Steenbergen (D66 uitgezonderd) aannam naar aanleiding van de zich voortslepende discussie over de rondwegen rond Steenbergen en Dinteloord. De gezamenlijke fracties vergaderden in beslotenheid zeven avonden over de exacte tekst van het amendement om uiteindelijk met een breed gedragen voorstel naar buiten te komen.

(het kaartje laat het gebied zien tussen Franseweg en industrieterrein Reinierpolder II. Hierdoor komt mogelijk de rondweg)

In de editie van Steenbergse Courant van deze vrijdag 25 juni staat hierover een uitgebreid artikel dat geschreven is door Dasja Abresch met meer informatie.
Word lid van Steenbergse Courant en ontvang de krant elke week in de bus. Daarnaast krijgt u de krant wanneer u dat wenst ook gratis digitaal toegestuurd.