Ondernemersplatform Steenbergen is goed op stoom

STEENBERGEN – De hoge opkomst bij de ledenvergadering vanavond in Grand café De Keuning aan de Wouwsestraat getuigt ervan: het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) is goed op stoom. Het bestuur is met de komst van Leo Heijmans, Johan van Gils en Anja Huijsmans op sterkte en gestaag worden punten op de 'to do'-lijst afgewerkt.

De vorige laatste jaren waren voor het OPS zeker niet de beste. Financieel kwam de organisatie dicht bij de gevarenzone. Maar op tijd werd er vervolgens bijgestuurd en voor het jaar 2016 kon penningmeester Johan van Gils de begroting met een verwacht positief saldo presenteren. Er is ook een wisseling van de wacht: er werd afscheid genomen van Eduard Tonissen, die het bestuur sinds 2007 ondersteunde. Ook bestuurslid Marc Tonissen – die de sector recreatie vertegenwoordigde – nam na 11 jaar afscheid. Hij wordt in zijn functie opgevolgd door Jeroen Akkermans. En ook voorzitter Stephan Verkaart en vice-voorzitter Leo Heijmans wisselden stuivertje. Laatstgenoemde hanteert voor de komende jaren de voorzittershamer.

Nieuw gezicht
Op de vergadering was ook een nieuw gezicht aanwezig. Wethouder Economische Zaken – Duurzaamheid en Financiën Marijke Vos kwam zich voorstellen. Zij sprak over kansen en over elkaar leren kennen om als gemeente en ondernemers gezamenlijk op te trekken. "Hebt u plannen, kom er mee naar ons. Het antwoord zal niet 'Nee' zijn, maar ' Ja, tenzij'. En nodig me uit om eens kennis met u te komen maken", aldus de nieuwe wethouder.

Stekker uit project afsluitpalen
Penningmeester Johan van Gils maakte tijdens zijn presentatie van de cijfers bekend dat het OPS-bestuur nu definitief de stekker heeft getrokken uit het project 'afsluitpalen' op de industrieterreinen Reinierpolder. Dit al jaren lopende project is op een debacle uitgelopen en heeft handenvol geld gekost. Met ondersteunende partijen wordt nu bekeken hoe e.e.a. financieel kan worden afgehandeld.

Schadevergoeding reconstructie
Bedrijven die schade hebben geleden vanwege de ongelukkig uitgepakte afsluiting van onder meer de Zeelandweg Oost, tijdens de 5 weken durende reconstructie van de N257, hebben zich in de afgelopen periode gemeld bij mr Kristien Aerts van RST Advocaten. Zij ondersteunde hen, al bleken de verhaalmogelijkheden beperkt vanwege de toch forse criteria die hiervoor gelden. Van de ondernemers die zich tot nu toe hebben gemeld, is er slechts één in onderhandeling getreden met gemeente Steenbergen.

Groei
Zoals al gemeld gaat het nu weer voorspoedig met het OPS. Het ledenaantal groeide in korte tijd van 80 naar 105.  Het vernieuwde bestuur trekt er hard aan. Niet alleen door regelmatige bedrijfsbezoeken, maar bijvoorbeeld ook met het plan om via ambassadeurs met een groot netwerk samen met gemeente te gaan optrekken in de noodzakelijke acquisitie voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Ook met het onderwijs wordt samenwerking gezocht en daarnaast wordt de 'recreatieve kansenkaart' ter handgenomen om ook op dit terrein voortuitgang te boeken.

Foto: een laatste handeling van voorzitter Stephan Verkaart (links op de foto) voordat hij de voorzittershamer overdroeg aan Leo Heijmans: Eduard Tonissen (rechts) en zoon Marc (midden) ontvingen een presentje bij hun afscheid van het OPS-bestuur

[foto: Peter Vermeulen©Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl]