Omwonenden ‘De Olmentuin’ niet blij met groene wijk in de achtertuin

STEENBERGEN – Wonen in een groene, duurzame omgeving waar iedereen met veel gemeenschapszin samen biologische groenten kweekt in de kas. Een prachtig vooruitzicht voor de toekomstige bewoners van de Olmentuin in Steenbergen. Echter een stuk minder utopisch voor de huidige bewoners van de Franseweg. Wanneer de wijk er daadwerkelijk komt, raken zij juist hun groene uitzicht kwijt. Afgelopen maandag maakten zij hun zorgen bekend tijdens een informatieavond over de nieuwe wijk die naar hun idee een fikse aantasting van het woongenot betekent. Gasloos of niet, zij lopen er vooralsnog niet warm voor.

Afgelopen maandag waren alleen direct omwonenden uitgenodigd bij De Wallevis waar zij door medewerkers van de initiatiefnemers (projectontwikkelaar Marsaki en stedenbouwkundig bureau Compositie 5) en de gemeente Steenbergen uitleg kregen over de plannen en de te volgen procedure.

Geen recht op vrij uitzicht

Na afloop van de bijeenkomst moest wethouder Petra Lepolder erkennen dat de reacties van de aanwezigen niet positief waren. “Daarbij wil ik wel aanmerken dat het de eerste keer was dat deze mensen inzage kregen in de tekeningen. Dit soort bijeenkomsten voorafgaand aan de procedure zijn juist bedoeld om ruimte te bieden voor alle vragen en opmerkingen om zodoende dichterbij een oplossing te komen.”

Of deze te vinden is, blijft sterk de vraag. “Ik begrijp ook wel dat er tegengas wordt gegeven,” aldus Lepolder. “Deze inwoners krijgen ongevraagd een woonwijk in de achtertuin. Dat past niet binnen hun woonverwachting. Zij zien het als een bedreiging van het vrije uitzicht waar zij nu van genieten. Feit is echter wel dat er we in Nederland helaas niet het recht op vrij uitzicht kennen.”

Blauwdruk

Toch ziet de wethouder nog wel mogelijkheden om nader tot elkaar te komen. “Ik kan me zo voorstellen dat er nog wel wat gedaan kan worden met zichtlijnen en dergelijke. We zullen echt proberen om in overleg met de bewoners een zo optimaal mogelijke integratie te bewerkstelligen.”

Als bestuurder erkent Lepolder persoonlijke trots te voelen voor het wijkje. “In milieuopzicht is dit echt de wijk van morgen. Ook op sociaal maatschappelijk gebied is de community die de initiatiefnemers voor ogen hebben en de achterliggende gedachte van saamhorigheid naar mijn idee de blauwdruk van hoe we überhaupt met elkaar om zouden moeten gaan.”

Gemaakte afspraken

Of de bezorgde bewoners enige echte voet aan grond gaan krijgen, is nog maar de vraag. De ontwikkeling van de Olmentuin komt namelijk voort uit afspraken die de gemeente maakte met de gebroeders Buuron die eigenaar zijn van de grond. Zij mochten aanvankelijk 52 appartementen bouwen bij de monumentale villa aan de Westdam. In overeenstemming met de gemeente is dit aantal teruggebracht naar 18. Ter compensatie mogen zij de locatie aan de Olmendreef bebouwen met 34 woningen op ruime kavels.