Omwonende probeert kap platanen tegen te houden via rechtbank

STEENBERGEN – Een van de bewoners van de Kruispoort in Steenbergen heeft bij de rechter een verzoek ingediend om een voorlopige voorziening te treffen. Via deze spoedprocedure wordt geprobeerd om de kap van de platanen in de straat alsnog tegen te houden. Het college van burgemeester en wethouders besloot eerder om in november tot kappen over te gaan vanwege de onveiligheidsgevoelens die bij verschillende omwonenden leven. 

Naast deze spoedprocedure heeft dezelfde inwoner ook een beroep ingesteld. De voorzieningenrechter gaat nu op korte termijn beoordelen of er redenen zijn om het besluit op te schorten. Als het verzoek wordt afgewezen, gaat de gemeente verder met de uitvoer van de plannen. Mocht de voorlopige voorziening worden toegekend, dan wordt de werking van het besluit geschorst totdat de Rechtbank een uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure. Dat kan wel 1 tot 2 jaar duren, wat tot gevolg heeft dat de kap in ieder geval tot na die procedure moet worden uitgesteld. 

Wethouder Wilma Baartmans heeft aangegeven dat de bewoners van de Kruispoort vrijdagochtend middels een brief zijn geïnformeerd over de ontwikkelingen. “We gaan ondertussen wel zoals afgesproken met de bewoners in gesprek over de invulling van de herplant. Ook wordt er onderhoud gepleegd aan de bomen. Binnenkort worden er dode takken weggehaald.”

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl