Olmentuin mag er komen van gemeenteraad

STEENBERGEN – Een vuistdik dossier, volop discussies in de raadzaal en aanhoudende protesten van omwonenden: de komst van ecologische woonwijk Olmentuin gaat niet van een leien dakje. Toch rest de protesterende omwonenden alleen nog een gang naar de rechter nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de wijziging van het bestemmingsplan. Alleen de Volkspartij en PvdA stemden tegen.

Voor Nadir Baali van de PvdA was het project Olmentuin zelfs een reden om een motie in te dienen vanwege de fouten die er volgens hem zijn gemaakt. “Ik vind dat de gemeente eindverantwoordelijk moet zijn voor de communicatie met inwoners als het gaat om dit soort projecten. Er is door het college niet genoeg face-to-face contact met omwonenden geweest waardoor er een situatie van wantrouwen is ontstaan. Ik heb het idee dat deze beslissing nu wordt genomen om er maar vanaf te zijn.” De motie werd alleen gesteund door de Volkspartij omdat de meeste fracties het te ver vinden gaan om alle verantwoordelijkheid wat betreft de communicatie bij de gemeente neer te leggen in plaats van bij de projectontwikkelaar.

Potentiële kopers 

Volgens verantwoordelijk wethouder Lepolder blijven omwonenden altijd met onzekerheden zitten als het gaat om een dergelijk groot project. Maar volgens haar is het duurzame karakter van de ecologische woonwijk op veel punten gewaarborgd en staan de potentiële kopers al in de rij. 

Het voorstel van de Volkspartij om de beslissing over de zomer heen te tillen kreeg geen steun, aangezien de fracties van Gewoon Lokaal!, CDA en VVD vinden dat er al genoeg uitstel is geweest.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl