Nog steeds grote deelname Steenbergse Courant-Enquête

STEENBERGEN – Er wordt nog steeds bijzonder goed gereageerd op de oproep om uw mening te laten horen over wonen en leven in de gemeente Steenbergen. Inmiddels hebben circa 700 inwoners de grote Steenbergse Courant-enquête ingevuld.

Hoewel de response en reacties talrijk, positief en enthousiast zijn, wordt er naar een nog hogere deelname gestreefd. Hoe meer mensen uiteindelijk hun mening laten horen, hoe breder de resultaten gedragen kunnen worden.

Heeft u nog niet deelgenomen aan de enquête en bent u begaan met het wel en wee in de gemeente Steenbergen? Laat dan uw mening horen en doe mee met de grote Steenbergse Courant-Enquête!