Nog meer twijfels over zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

STEENBERGEN – Riep de aanschaf van zonnepanelen voor gemeentelijke gebouwen eerder al de nodige vragen op over de aanbesteding, volgens Gewoon Lokaal! zitten er nog veel meer haken en ogen aan de installatie. De partij sprak al haar zorgen uit over de mogelijkheid dat de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis de bliksemafleiding daar teniet doen en vreest nu bovendien dat de zonnepanelen op een loods van de gemeentewerkplaats zijn aangebracht op een asbesthoudend dak.

Gewoon Lokaal! heeft hieromtrent bij het college schriftelijke vragen ingediend. De partij wil van burgemeester en wethouders een – door een ter zake kunstige expert opgestelde – verklaring over de installatie van deze zonnepanelen, waaruit blijkt of het bewuste dak al dan niet uit asbesthoudende golfplaten bestaat. En zo ja, of er dan wel gewerkt is in overeenstemming met de wet- en regelgeving op dit gebied.

Materialen die het kankerverwekkende asbest bevatten, mogen namelijk niet worden bewerkt. Bij Gewoon Lokaal! twijfelen ze sowieso of de werkzaamheden wel volgens de voorschriften zijn uitgevoerd, aangezien ‘ook de nogal slordige afwerking opvalt’: ‘de bedrading loopt vrijuit “in de golf” en over de dakgoot naar beneden en naar binnen’.

De partij zette enkele weken geleden al vraagtekens bij de aanbesteding. B en W hadden namelijk gekozen voor een leverancier die niets te maken heeft met het project ‘Benut je zon’, dat nota bene door de gemeente bij ondernemers en particulieren wordt gepromoot, met als bijkomstig voordeel dat hieraan lokale installatiebedrijven deelnemen.