Nieuwe Veste start met ‘continurooster’

STEENBERGEN – Directeur Anne van Loon van de basisschool De Nieuwe Veste meldt dat haar school voorschoolse en naschoolse opvang krijgt vanuit Kinderopvang Mamaloe.

Na de zomervakantie wordt dit gerealiseerd. Dan gaat de school ook werken met een zogeheten ‘continurooster’, wat inhoudt dat de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 tussen 8:30 en 14:30 naar school gaan en tussen de middag eten met de leerkrachten van de eigen groep. Op woensdagmiddagen zijn de kinderen vrij en stopt de school om 12:15 uur.