Nieuwe drinkwatervoorziening in Kruisland

KRUISLAND – Brabant Water heeft een stuk grond ten noord-oosten van Kruisland aangekocht met als doel daar een nieuwe drinkwatervoorziening te maken. Er zal geen zuiveringsgebouw komen te staan, want er zal ondergronds een transportleiding aangelegd worden die naar het drinkwaterstation in Wouw loopt. De dorpsraad Kruisland heeft positief gereageerd, omdat het gebied een groen en openbaar toegankelijk karakter zal krijgen.

“Wij zijn als dorpsraad al een keer bij een vergadering aangeschoven. Het ging vooral om het uitwisselen van ideeën over hoe de locatie ingericht kan worden. Het sluit goed aan bij het leefbaarheidsplan dat wij voor het dorp hebben geschreven, want daarin pleiten we juist voor wandel- en fietspaden met bankjes aan de rand van Kruisland.”

Vraag naar drinkwater groeit

In een mededeling van het college van B&W valt te lezen dat deze nieuwe drinkwatervoorziening volgens Brabant Water noodzakelijk is om ook in de toekomst aan de drinkwatervraag te kunnen voldoen. Door bevolkingsgroei en steeds langere periodes van droogte is de verwachting dat de vraag naar drinkwater de komende decennia groeit.

Brabant Water geeft aan samen met de omgeving en andere belanghebbenden op zoek te willen gaan naar een win-win situatie, waarbij de grondwaterwinning wordt gecombineerd met groen en recreatie. Naast de dorpsraad is bijvoorbeeld ook de ZLTO betrokken bij het proces.

Volgende fase in 2022

De eerstvolgende stap die op de planning staat is een pompproef in januari 2022 waarmee de ondergrond en grondwaterkwaliteit zal worden bepaald. In 2024-2025 zou het waterwinningsstation er kunnen staan.
[ door Nicole van de Donk ]

Foto: In de rechthoek is het drinkwaterwinningsstation gepland.