Nieuwe cursus gastheerschap Waterpoort

STEENBERGEN – Waterpoort telt inmiddels 34 enthousiaste gastheren en gastvrouwen, die de bezoekers van onze omgeving graag wegwijs maken in dit bijzondere gebied en ook deel uitmaken van het uitgebreide netwerk van samenwerkende ondernemers die de Waterpoort-regio promoten. Hoe meer dit gebeurt, hoe beter, en daarom gaat op 26 november de derde cursus Gastheerschap van start.

Vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme in het Waterpoortgebied kunnen hieraan meedoen. Ook bedrijven in oprichting zijn welkom. Per organisatie kunnen één of twee personen meedoen, afhankelijk van de totale belangstelling.

De deelnamekosten bedragen 80 euro p.p. en cursus vindt plaats op de donderdagmiddagen 26 november, 10 december, 28 januari, 18 februari en 2 maart, telkens van 13.00 tot 17.00 uur. De deelnemers krijgen gebiedsgerichte informatie, over het ontstaan, de cultuurhistorie, de natuur en het landschap van Waterpoort.

Ook worden zogeheten veldbezoeken gehouden, waarbij de mogelijkheden voor recreatief medegebruik en uitwisselingen tussen de gastheren centraal staan. Aanmelden is mogelijk tot 22 november via www.ivn.nl/brabant of  www.waterpoortwerkt.nl