Nieuw-Vossemeer gaat 450-jarig bestaan vieren

NIEUW-VOSSEMEER – Op initiatief van de Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid kwamen gisteravond vertegenwoordigers van een tiental verenigingen bijeen om na te denken over de vraag ‘wat te doen met het 450-jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer?’ De aanwezigen waren het er al snel over eens dat dit dorpsjubileum in 2017 zeker niet onopgemerkt voorbij mag gaan.

Geopperd werd onder meer om alle jaarlijkse activiteiten die in het dorp plaatsvinden dan een ‘450 jaar tintje’ te geven, maar ook het plan voor een complete feestweek vatte post tijdens de brainstormvergadering. Afgesproken is dat iedereen nu verder na gaat denken en aanvullende ideeën aandraagt. Die hoeven nog niet helemaal uitgewerkt te zijn, maar kunnen dan wel nader worden besproken op de eerstvolgende bijeenkomst van 7 mei.

Uiteindelijk zal er een ‘niet te groot, maar wel zo gevarieerd mogelijk’ comité worden gevormd, dat de ideeën nader uitwerkt en vormgeeft, om vervolgens weer terug te komen bij alle betrokkenen, want de voornaamste doelstelling is dat de Nieuw-Vossemeerders samen invulling gaan geven aan het 450-jarig bestaan.