Mysterie oorlogsmonument op het Kerkplein

STEENBERGEN – Onlangs organiseerde Stan de Nijs samen met Piet en Gerda Verkouter tijdens de reünie ‘Vrienden van Vroeger 1960-1970’ ook een rondwandeling door hun geliefde Steenbergen. Er werd een stop gemaakt bij het oorlogsmonument op het Kerkplein. Hier gaf Jan Peeters een uiteenzetting over de omgeving en specifiek ook over het oorlogsmonument dat is ontworpen door kunstenaar Niel (Daniel) Steenbergen, toen woonachtig in de Grote Kerkstraat.

De afbeeldingen op het monument stellen Daniel in de Leeuwenkuil voor. Die hebben ogenschijnlijk niets met de Tweede Wereldoorlog te maken. Jan Peeters gaf daarover uitleg: ‘Tijdens de oorlog is Niel Steenbergen ook opgepakt geweest en heeft hij een poos opgesloten gezeten in een kast, waarin hij niet kon zitten, liggen of volledig staan. Dat was een traumatische ervaring, waarover hij nooit heeft gesproken, maar wel zichtbaar heeft gemaakt in het monument’.

Schilderij

De vrienden van vroeger bezochten overigens tijdens de rondwandeling nog een paar markante plaatsen. Zo werden de kerkhoven bij Nederlands Hervormde kerk en aan de Nassaulaan aangedaan. Hier werden diverse graven bezocht van bekende Steenbergse families. “Jan Peeters heeft in zijn hoedanigheid als conservator van het Markiezenhof enige jaren geleden een 17e eeuws schilderij van het oude Raadhuis van Steenbergen met Waterpoort, ontdekt in een veilingcatalogus van Christies in Amsterdam en in opdracht van de gemeente Steenbergen dit aangekocht. In het stadskantoor werden de “Vrienden van Vroeger” ontvangen door cultuurambtenaar Olav Reijers  die, samen met Jan Peeters de nodige uitleg gaf over dit schilderij. De plaats waar  het Oude Raadhuis heeft gestaan werd ook  ineens duidelijk aangegeven, namelijk achter de Marinabar, iedereen bekend. Het was een geslaagde leerzame  wandeling”, aldus Stan de Nijs.

Hij vermeldt voor de volledigheid ook nog even de namen van de vrienden die de reünie bezochten: ‘Toos van Agtmaal, Tonny Ambagts, Leo Delhez, Frans van Eekelen, Gerard van Erp, Jan Geers, Roel Geers, Elly Heshof, Anita van Iwaarden, Els Kemperman, Marjo Luijcks, Peter Paul Moors, Stan de Nijs, Rob Oerlemans, Jan Peeters, Piet Verkouter, Ad de Vos en Piet Welten’.