Mobiel Verkeersplein ter bevordering verkeersveiligheid onder de jeugd

STEENBERGEN – In aanwezigheid van de jarige wethouder Cor van Geel, die de officiële opening verrichtte, konden leerlingen van de Pius X, de Maria Regina en de Gummarusschool vandaag hun theoretische kennis over het verkeer in de praktijk brengen op het Mobiele Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell.

Daarvoor kwamen de kinderen uit de groepen 4, 5 en 6 – in de gutsende regen – naar de parkeerplaats voor het gemeentehuis, waar het Mobiele Verkeersplein stond opgesteld. Voordat de leerlingen op skelters hun rondje mochten gaan maken, kregen zij eerst nog wat uitleg over de verkeersregels, waarna zij lieten zien goed te weten hoe het hoort.

Waar nodig werd keurig voorrang verleend en gestopt voor als het verkeerslicht op rood stond. Het Mobiele Verkeersplein van VVN en Shell is een reactie van de organisatie en de multinational op een groeiend aantal ziekenhuisopnames als gevolg van fietsongelukken onder de jeugd.

Door kinderen al zo vroeg mogelijk en op ‘speelse’ wijze vertrouwd te maken met het verkeer, hopen zij de verkeersveiligheid te bevorderen. En dat sluit volgens wethouder Van Geel weer naadloos aan bij alles wat de gemeente zelf al doet op dit vlak, bijvoorbeeld met de verkeerskar die bij toerbeurt op alle basisscholen in de verschillende kernen wordt gebruik. Ook is de gemeente Steenbergen aangesloten bij het Verkeersveiligheidslabel van de provincie Noord-Brabant, waarmee wordt gestreefd naar 0 verkeersdoden.